30
Nov
Спенсер МакКалум і Міхаель ван Ноттен   
Форма Генерального договору оренди, що пропонується для клану Сомалійського Вільного Порту

Для того, щоб зрозуміти цей документ, треба сказати дещо про його призначення та історію. Документ має двох основних авторів - Спенсера МакКалума (Spencer McCallum) і Міхаеля ван Ноттена (Michael van Notten). Спенсер МакКалум почав працювати над цим документом ще у 70-ті роки минулого сторіччя. Вернер Штифель (Werner Stiefel) запропонував йому розробити проект угоди для комюніті плавучих міст, які він планував створити у міжнародних водах. Сам Штифель у 30-ті роки емігрував з Німеччини до США, а свій проект почав тому, що вважав, що США йдуть тим же шляхом, що призвів до появи нацизму у Німеччині. Загалом з проекту нічого не вийшло, але для МакКалума то був добрий старт. Проект угоди оренди був надрукований (він відомий як проект Orbis) і зажив власним життям. За 30 років він пройшов декілька ітерацій і став свого роду культовим у "вузьких колах".

Суть ідеї МакКалума - управління комюніти може здійснюватись на засадах оренди і суборенди, так як це роблять молли, кінотеатри тощо. Тобто, титулом власності володіе один власник, котрий надає частини власності в оренду, орендар, у свою чергу, може здавати власність у суборенду і так далі. Для містечка у морі або на космічній станції це майже ідеальний засіб.

У 1997 році МакКаллум зустрів Міхаеля ван Ноттена. Ван Ноттен досліджував звичаєве право та жив у Сомалі. Він був одружений на жінці з клану Самарон і таким чином був "клансменом" цього клану. Ван Ноттен вважав, що попри суттеві переваги, які звичаєве право має над "законами" держави, сомалійське звичаеве право має також і недоліки, яки стримують економічний розвіток та заважають збагаченню сомалійців. Він запропонував своїм "клансменам" зміни, на що отримав таку відповідь - "створіть власний клан, якщо ваша версія звичаєвого права буде працювати, ми запозичимо її".

Створити власний клан (або суб-клан) можна було, купивши землю в клану Самарон. Але особливістю звичаєвого права сомалійців є те, що воно дуже негативно ставиться до купівлі землі членами інших кланів та іноземцями. Тобто, якщо б ван Ноттен просто купив би землю і почав би за західною практикою продавати її всім бажаючим, він залишився б без підтримки свого "старого" клану і, можливо, клан став би ворожим до нього.

Ідея МакКалума про оренду дуже підходила для цієї ситуації. Титул власності залишався б неподільним, що узгоджувало б діяльність нового клану з сомалійським правом, а нові клансмени отримували б землю на умовах довгострокової оренди. Ідеї ван Ноттена про удосконалення звичаєвого права отримали, таким чином, нові можливості. Ван Ноттен просто зробив стислий виклад правових засад частиною угоди про оренду. Тобто право оренди надавалося б тим, хто поділяє засадничі принципи (див. "Огляд природніх прав та обовязків" у цьому документі). А порушення цих принципів було б порушенням договора оренди з відповідними наслідками.

Ван Ноттен вважав дуже привабливою ідею "вільних портів", особливо для Сомалі. Вільний порт Ньюленд, створений як новий клан у межах сомалійського звичаєвого права, мав би стати одночасно двигуном економічного зростання та змін у звичаєвому праві у бік більшої відкритості. Нажаль, ван Ноттен несподівано помер, і цей проект так і залишився проектом.

Для українців цей документ може бути корисним як приклад конкретного механізму створення комюніті на відповідних засадах. В умовах кризи та розпаду держави, такий засіб може бути застосовано до створення обєднань у межах міських кварталів та, можливо, невеличких містечок. Принаймні, тепер коли у вас будуть питати "а які ж конкретні механізми можуть існувати у суспільстві без держави" у вас завжди буде поруч посилання на цей договір.

Володимир Золоторьов

P.S. Дуже важливими є коментарі МакКалума до текста, які заздалегідь відповідають на багато запитань

Читачі можуть вільно критикувати суть і формулювання викладеної нижче форми генерального договору оренди, й пропонувати, як удосконалити її та описану в ній систему природних прав і обов'язків. З автором можна зв'язатись електронною поштою:

sm ***вухо*** look ***крапка*** net

ОСКІЛЬКИ "СОМАЛІ ФРІПОРТ СЕРВІСЕЗ" (SOMALI FREEPORT SERVICES) (надалі - "СОФРІ") - приватна компанія, що не пов'язана з жодним урядом або урядовим органом, але є власником підприємницької громади Ньюленд, здійснює діяльність, що полягає в оптимізації соціального середовища в Ньюленді для сприяння веденню тут господарської або рекреаційної діяльності, а також у наданні в оренду своїм клієнтам ексклюзивних об'єктів, що закріплює за ними право доступу до них і користування ними на правах членів громади Ньюленд; та

ОСКІЛЬКИ ДЖОН ДЖОНСОН ("МЕШКАНЕЦЬ") бажає стати членом громади Ньюленд із метою проживання та здійснення в ній господарської або рекреаційної діяльності,

ТО СОФРІ - в обмін на зазначену нижче винагороду - надає МЕШКАНЦЕВІ, його спадкоємцям та правонаступникам повне членство у громаді Ньюленд на умовах цього договору на строк тривалістю 99 років, що може бути продовжений, включаючи право доступу нарівні з усіма іншими членами до місць і об'єктів загального користування, а також, додатково, ексклюзивне володіння об'єктом, відомим як [повний опис об'єкта нерухомості][1].

I. СОФРІ надалі зобов'язується та обіцяє:[2]

A. Гарантувати спокійне володіння МЕШКАНЦЕМ своїм орендним майном та свободу, що обмежується лише умовами цієї угоди, повноцінно та спокійно використовувати наданий об'єкт, а також території та місця загального користування Ньюленду.

B. Ставитись по відношенню до МЕШКАНЦЯ та всіх осіб у Ньюленді у спосіб, що відповідає "Огляду природних прав та обов'язків", що додається до цього договору та є його невід'ємною частиною, і, зокрема, не встановлювати жодних податків і не дозволяти будь-кому встановлювати будь-який податок з особи або на майно МЕШКАНЦЯ або будь-якої іншої особи в Ньюленді.[3] Термін "податок" означає будь-який збір, штраф або платіж, який не передбачено умовами цього договору або умовами інших добровільно укладених договорів.

C. З належною ретельністю забезпечувати безпеку осіб і майна в Ньюленді. З цією метою СОФРІ, як мінімум:

1. Поширюватиме інформацію з питань[4]:

a. охорони здоров'я та фізичної безпеки;

b. cтрахування;

c. технології ослаблення впливу несприятливих чинників

на зразок шуму, диму, вібрації, шкідливих газів, запахів, сліпучого світла, тепла, вогню, небезпеки вибуху, інтенсивності руху та стічних вод;

d. засобів урегулювання спорів.

2. Сприяти зростанню та розвиткові вільноконкурентних судових і правоохоронних служб у Ньюленді згідно з "Оглядом природних прав та обов'язків", що додається до цього договору оренди та є його невід'ємною частиною, та процесуальними правилами, встановленими пунктом (IV.I).[5].

3. Відшкодовувати незастраховані збитки, пов'язані з пожежею, крадіжкою або тілесним ушкодженням, заподіяним у громадських місцях Ньюленду або на приватній території члена громади, якщо така пожежа, крадіжка або напад були ініційовані з-поза меж такої території та не були викликані недбалістю МЕШКАНЦЯ або його наймачів, гостей або запрошених ним осіб, якщо МЕШКАНЕЦЬ заздалегідь повідомив СОФРІ про будь-які незвичайні обсяги майна у своєму володінні та вжив розумно необхідних запобіжних заходів для свого захисту[6].

D. Допомагати населенню поінформовано ухвалювати рішення про землекористування шляхом, зокрема, збирання та поширення маркетингових статистичних та інших суміжних даних[7].

E. Вчиняти всі зазначені нижче дії на підставі свого рішення, ухваленого у своїх власних інтересах та інтересах членів Ньюленду в цілому, про відновлення володіння всім наданим в оренду об'єктом або будь-якою його частиною та виділення його для іншого виду користування[8]:

1. Надати МЕШКАНЦЕВІ відповідне повідомлення як мінімум за два роки.

2. Надати МЕШКАНЦЕВІ переважне право на використання землі за призначенням, передбаченим для об'єкта.

3. Запропонувати МЕШКАНЦЕВІ - за незмінного рівня орендної плати на весь залишок строку оренди - альтернативний об'єкт у Ньюленді, розташований так само добре й придатний за іншими параметрами для тих цілей, у яких МЕШКАНЕЦЬ використовував первісно виділений йому об'єкт.

4. Відшкодувати визначену за результатами оцінки ринкову вартість здійснених МЕШКАНЦЕМ до одержання повідомлення невіддільних поліпшень об'єкта або, на прохання МЕШКАНЦЯ, відтворити ідентичні або аналогічні поліпшення на новому об'єкті.

5. Взяти на себе повний розмір витрат на переміщення МЕШКАНЦЯ, а також його хатніх речей і речей, що використовуються в господарській діяльності, зі старого об'єкта на новий об'єкт або в будь-яке місце, обране МЕШКАНЦЕМ. Якщо мешканець обере для цього місце за межами Ньюленду, а розмір витрат перевищуватиме розмір витрат на перевезення зазначених речей у пункт відправлення, з якого МЕШКАНЕЦЬ прибув у Ньюленд, то МЕШКАНЕЦЬ оплачує різницю між сумами цих витрат.

6. Відшкодувати МЕШКАНЦЕВІ будь-які втрати його господарської діяльності, пов'язані з закриттям або збоями під час переїзду, крім тих, що могли бути викликані недбалістю або недоглядом з боку МЕШКАНЦЯ.

F. Не надавати жодних франшиз або ліцензій на здійснення господарської діяльності в Ньюленді.

G. Здійснювати свою господарську діяльність у спосіб, що має на меті максимізацію сукупного капіталізованого доходу від надання земель у Ньюленді в оренду[9].

H. Безперервно мати достатнє страхове покриття або наявні резерви для відшкодування МЕШКАНЦЕВІ будь-яких збитків або незручностей, яких МЕШКАНЕЦЬ міг зазнати внаслідок порушення будь-яких умов цього договору з боку СОФРІ[10].

II. МЕШКАНЕЦЬ зобов'язується та обіцяє СОФРІ:

A. Сплачувати СОФРІ та її правонаступникам річну орендну плату за орендні права на землю без урахування поліпшень, причому по половині орендної плати сплачується першого січня та першого липня кожного року.

B. Ставитись по відношенню до СОФРІ всіх осіб у Ньюленді у спосіб, що відповідає "Огляду природних прав та обов'язків", що додається до цього договору та є його невід'ємною частиною[11].

C. Виявляти належну турботу, перебуваючи вдома або за кордоном, для запобігання створенню незручностей або загроз для здоров'я, безпеки або майна інших членів громади Ньюленду, включаючи їхніх наймачів, гостей та запрошених ними осіб[12].

D. Бути належно застрахованим від будь-якої можливої відповідальності за заподіяння збитків або тілесних ушкоджень іншим особам з боку його самого або його наймачів, гостей, або запрошених ним осіб[13]. Це конкретно стосується випадків заподіяння збитків або тілесних ушкоджень унаслідок порушення ним будь-якого положення цього договору, зокрема, пункту III.C, але не обмежується цими випадками[14].

E. Бути належно застрахованим від власної загибелі, втрати майна або працездатності внаслідок пожежі, хвороби, нещасного випадку або обставин непереборної сили, включаючи стихійне лихо та наслідки війни[15].

F. Укладати будь-які договори страхування, передбачені цією угодою, лише з фірмами, що мають якнайвищі рейтинги за даними основних служб споживчих рейтингів, і зазначати СОФРІ в усіх таких договорах страхування як одну з застрахованих осіб[16].

G. Добросовісно уникати застосування або загроз застосування фізичної сили проти будь-якої особи в будь-який час, у будь-якому місці та з будь-яких причин, якщо існує можливість відповідного мирного врегулювання проблеми[17].

H. Постійно відповідати за дії своїх наймачів, гостей або запрошених осіб так, ніби їхні дії є його власними[18].

III. СОФРІ та МЕШКАНЕЦЬ додатково домовились про те, що:

A. Це право оренди є майном МЕШКАНЦЯ, яке він може продати, надати в суборенду, обтяжити або розпорядитись їм за власним бажанням, але лише згідно з умовами цього договору та з дозволу СОФРІ, в наданні якого не повинно бути необґрунтованих відмов. У випадку передання цього права оренди іншій стороні або іншим сторонам оригінал цього договору підлягає поверненню в СОФРІ із запропонованим передавальним написом на ньому. Після надання дозволу СОФРІ укладе з правонабувачем новий договір. У тому разі, якщо МЕШКАНЕЦЬ здає в оренду або суборенду будь-які зі своїх об'єктів або всіх свої об'єкти, то договори, укладені ним зі своїми наймачами не повинні суперечити цьому договору.

B. Орендна плата за об'єкт, що надається в оренду за цим договором, становить на рік, причому

розмір цієї орендної плати переглядається раз на п'ять років відповідно до поточної ринкової вартості об'єкту мінус десять відсотків знижки для МЕШКАНЦЯ як бажаного наймача. Ринкова вартість у цілях оренди визначається трьома незацікавленими особами, що відбираються в такий спосіб:

СОФРІ та МЕШКАНЕЦЬ обирають по одній із трьох осіб, запропонованих іншою стороною, а третю особу обирають обрані ними особи. Після цього СОФРІ та МЕШКАНЕЦЬ подають на розгляд колегії з цих трьох осіб свої незалежні оцінки орендної вартості об'єкту за умови його максимального та якнайкращого використання із відповідними доказами. Ця колегія розглядає проведені оцінки та обирає одну з них для застосування без внесення змін до неї[19]. СОФРІ оприлюднює свою документацію щодо оренди для сприяння процесові оцінки[20]. Якщо МЕШКАНЕЦЬ не обере оцінювача протягом 30 днів із моменту надання йому трьох кандидатур із боку СОФРІ, то СОФРІ має право зробити вибір за нього. Якщо якась зі сторін не подасть свою оцінку, то застосовуватиметься оцінка іншої сторони.

C. У випадку затримки орендної плати більш ніж на десять днів МЕШКАНЕЦЬ сплачує штраф за прострочення в розмірі п'яти відсотків від суми, що належить до сплати, а через 30 днів затримки платежу СОФРІ набуває право припинити дію цього договору оренди та відновити своє володіння, подавши письмове повідомлення про це за 24 години[21]. У такому разі СОФРІ повертає залишок орендної плати пропорційно до дати письмового повідомлення. Розмір відшкодування МЕШКАНЦЕВІ за невіддільні поліпшення визначається в порядку, передбаченому пунктом IV.B.

D. До цього договору можуть бути внесені зміни і його дію може бути припинено в будь-який час за взаємною згодою, але будь-які зміни мають вноситись згідно з "Порядком оренди та суборенди", що додається. Будь-яка зі сторін може припинити дію цього договору одноосібно шляхом подання іншій стороні відповідного повідомлення в такому порядку:

1. МЕШКАНЕЦЬ має право вільно припинити дію цього договору та відмовитись від права оренди без подальших зобов'язань із внесення орендної плати за виникнення будь-яких обставин із зазначених нижче:

a. На підставі письмового повідомлення, поданого за шість місяців, причому в такому випадку за демонтаж або реалізацію будь-яких поліпшень відповідає МЕШКАНЕЦЬ.

b. На підставі письмового повідомлення, поданого за 30 днів, у випадку порушення будь-яких умов цього договору або недбалості у їх виконанні з боку СОФРІ, включаючи, зокрема, будь-яке застосування сили або загрозу застосування сили з боку СОФРІ або будь-якого з призначених нею агентів по відношенню до МЕШКАНЦЯ, його наймачів, гостей або запрошених ним осіб, або їх проникнення до приміщень без явного дозволу МЕШКАНЦЯ, або встановлення будь-якого податку з особи або на майно МЕШКАНЦЯ, його наймачів, гостей або запрошених ним осіб. У випадку такого припинення дії договору СОФРІ:

1) Повертає будь-які орендні платежі, що їх МЕШКАНЕЦЬ сплатив авансом, пропорційно до дати подання скарги, а також відшкодовує МЕШКАНЦЕВІ вартість поліпшень його об'єкту, визначену в порядку, передбаченому пунктом IV.B, викладеним вище.

2) За власний кошт безпечно перевозить МЕШКАНЦЯ та всіх інших

осіб, що проживають на цей час у приміщеннях МЕШКАНЦЯ, разом із їхніми особистими речами в будь-яке обране ними місце[22]. Якщо розмір витрат на таке перевезення перевищує розмір витрат на перевезення зазначених речей у пункт відправлення, з якого МЕШКАНЕЦЬ прибув у Ньюленд, то МЕШКАНЕЦЬ оплачує різницю між сумами цих витрат.

2. СОФРІ має право вільно припинити дію цього договору та відновити володіння орендованою власністю за виникнення будь-яких обставин із зазначених нижче:

a. Через 24 години після подання МЕШКАНЦЕВІ письмового повідомлення внаслідок несплати ним орендної плати в повному обсязі впродовж 30 днів після настання строку внесення орендної плати. У такому разі розмір відшкодування МЕШКАНЦЕВІ за невіддільні поліпшення визначається в порядку, передбаченому пунктом IV.B, й виплачується МЕШКАНЦЕВІ правонаступником МЕШКАНЦЯ, якщо такий з'явиться протягом року, а в противному випадку - компанією СОФРІ

b. після виконання всіх умов, викладених вище в пункті II.E, якщо СОФРІ вирішить надати об'єкт для іншого виду користування.

c. Наприкінці будь-якого встановленого домовленістю періоду оренди та за умови попереднього письмового повідомлення, як мінімум, за один рік у випадку кількаразових скарг з приводу порушення порядку з боку інших мешканців. При цьому, однак, за відсутності подальших скарг зазначене повідомлення втратить свою чинність.

E. Положення цього договору оренди або інших договорів оренди, укладених у Ньюленді компанією СОФРІ або МЕШКАНЦЕМ мають відповідати "Порядку оренди та суборенди", що додається та є невід'ємною частиною цього договору оренди, а суперечність будь-яким положенням цього договору оренди, щодо якої в зазначеному "Порядку..." не встановлено окремого винятку, не матиме сили. Крім того, за винятком положень, вилучених або змінених згідно з зазначеним "Порядком...", кожний договір оренди, суборенди, субсуборенди тощо в Ньюленді включатиме в себе кожне з положень цього договору оренди.

F. Спори з будь-якою особою в Ньюленді, що не можуть бути врегульовані сторонами спору неформально, включаючи спори з приводу умов цього договору оренди або його виконання, підлягають урегулюванню медіатором або, у випадку невдачі, нейтральним арбітром згідно з "Оглядом природних прав та обов'язків", що додається до цього договору оренди та є його невід'ємною частиною, і процесуальними правилами, встановленими пунктом (IV.I.3).[23].

G. У випадку спору між СОФРІ або МЕШКАНЦЕМ із будь-якою особою за межами Ньюленду, що не може бути врегульований стороною спору, кожна зі сторін погодиться на арбітражне провадження, в рамках якого кожна зі сторін спору обере по арбітрові, а обрані ними арбітри оберуть третього арбітра, або в рамках якого застосовуватиметься будь-яка інша система врегулювання спорів, що влаштовує сторони спору.

Якщо СОФРІ або МЕШКАНЕЦЬ стане стороною спору з сомалійською фізичною або юридичною особою незалежно від належності до клану в Сомалі, до відповідний спір буде врегульовано шляхом медіації або, у випадку невдачі, арбітражною колегією у складі двох або більшої кількості арбітрів, причому кожна зі сторін спору обере однакову кількість арбітрів. При цьому застосовуватимуться як право Ньюленду, так і право відповідного клану. У випадку колізії норм права буде знайдено компроміс. Якщо арбітри не зможуть узгодити вердикт або кооптувати третього арбітра, то або самі арбітри, або одна зі сторін звернуться до Центру Міжнародної Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, підписаної у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 15 березня 1965 року, з проханням про призначення арбітра, який виконуватиме функції голови колегії.

H. Будь-який договір, укладений однією зі сторін за межами Ньюленду, має містити арбітражне застереження із визначенням взаємно прийнятних засобів урегулювання спорів, які матимуть для сторін зобов'язальну дію[24]

I. СОФРІ та МЕШКАНЕЦЬ у сфері безпеки та юстиції додатково погоджуються на те, що:

1. МЕШКАНЕЦЬ має право пропонувати та надавати поліційні послуги будь-кому в Ньюленді, якщо перед подією або одразу після події він мав відповідний дозвіл, наданий неупередженою третьою стороною, а потім лише:

o на прохання особи, права якої було порушено,

o проти особи, яка їх порушила,

o лише з метою усунення наслідків такого порушення,

o з застосуванням найменш насильницьких засобів, і

o лише в тій мірі, в якій порушник згоден підкоритися.

МЕШКАНЕЦЬ, що надає такі послуги, несе за свої дії відповідальність так, ніби він вчинив ці дії лише від власного імені.

2. МЕШКАНЕЦЬ має право пропонувати та надавати судові, медіаційні та арбітражні послуги будь-кому в Ньюленді.

При виконанні функцій судді він виносить рішення з питань права та прав лише на підставі представлених фактів без урахування поглядів сторін, їхніх досягнень, сімейних обставин або фізичних характеристик, і визнає лише ті обов'язки, які відповідають природним правам. За всіх таких обставин МЕШКАНЕЦЬ несе відповідальність за власні дії так, ніби він вчинив ці дії як приватна особа.

3. При виконанні захисних або суддівських функцій МЕШКАНЕЦЬ дотримується викладених нижче процесуальних правил або протоколу. Ці правила застосовуються як відправний пункт для пошуку дієвих засобів захисту та забезпечення природних прав, внесених до списку, що додається до цього документу. При цьому визнається, що, попри незмінність природних прав, наша обізнаність про них разом із процедурами їх захисту та забезпечення безперервно розвиваються. У зв'язку з цим поліція та судді в Ньюленді є вільними у детальнішому визначенні прав, обов'язків і процедур, які, однак, не повинні суперечити викладеним у цьому договорі.

До "Огляду природних прав та обов'язків", що додається наприкінці цього договору, та викладених нижче процесуальних правил раз на п'ять років на підставі одностайної рекомендації СОФРІ та колегії у складі п'яти суддів, які безперервно здійснювали суддівську діяльність у Ньюленді протягом більш ніж п'яти років та здобули найвищу сертифікаційну оцінку провідної служби споживчих рейтингів, можуть бути внесені зміни. Ось мінімальні процесуальні правила, що є обов'язковими для всіх, хто проживає в Ньюленді та надає захисні або суддівські послуги:

1. Будь-яка особа, обвинувачена в порушенні природного права особи, вважається невинуватою доти, доки суд не винесе рішення про її винуватість.

До винесення зазначеного рішення така особа має право:

1.1 Домовитися з позивачем про початок, зупинення або припинення будь-якого судового розгляду перед обраним ними суддею.

1.2 Відмовитись підкорятись судді, який відмовив їй у задоволенні клопотання про розгляд справи судом присяжних.

1.3 Бути поінформованою в письмовій формі та зрозумілою для себе мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти неї.

1.4 Намагатися спростувати обвинувачення (причому посилання на незнання законів не приймаються).

1.5 Користуватись допомогою обраного нею адвоката, бути представленою таким адвокатом, а також вести конфіденційне спілкування з таким адвокатом.

1.6 Опиратись допиту, відмовляти в наданні доказів про саму себе або свою організацію, а також відмовлятися визнавати свою вину.

1.7 Бути підданою суду без неналежних затримок у місці скоєння правопорушення та постати перед судом у відкритому слуханні.

1.8 Відхиляти процесуальні правила та правила надання доказів, які зазіхають на презюмовану невинуватість зазначеної особи.

1.9 Ознайомлюватися з поданими проти неї доказами та проводити перехресний допит тих, хто її обвинувачує, та свідків сторони обвинувачення.

1.10 Забезпечувати давання показань своїми свідками на тих самих умовах, на яких давали показання свідки проти неї.

1.11 Представляти аргументи на свій захист у письмовій формі, роз'яснювати їх усно під час судового розгляду та мати достатньо часу для представлення аргументів на свій захист.

1.12 Одержати протокол судового процесу та вердикт.

2. Будь-яка заарештована особа має право:

2.1 Бути негайно поінформованою в письмовій формі та зрозумілою для себе мовою про підстави для арешту, про своє право не відповідати на запитання та про можливі наслідки зроблених заяв, а також бути повідомленою в письмовій формі та зрозумілою для себе мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти неї.

2.2 Одержувати належні їжу, одяг, притулок та перебувати в приміщенні, а також негайно мати доступ до юридичних радників та можливість надати заставу.

2.3 Не бути підданою жорстокому або нелюдському поводженню.

2.4 Постати без неналежних затримок перед великим журі присяжних або перед неупередженим судом, і бути негайно звільненою в разі недотримання цієї вимоги.

2.5 Бути звільненою у випадку встановлення судом недостовірності обвинувачень або надання достатніх гарантій явки на судовий розгляд та підкорення винесеному судом рішення, причому таке звільнення не повинне бути неналежною перешкодою на шляху розслідування.

2.6 Одержувати листи та приймати відвідувачів.

3. Будь-яка особа, засуджена за порушення природного права, має право:

3.1 Бути поінформованою в письмовій формі та зрозумілою для себе мовою про причини та доказові підстави свого засудження.

3.2 Оскаржувати винесений проти неї вердикт і представити своє тлумачення права на розгляд окремого суду.

3.3 Уникати примусового виконання вердикту шляхом добровільного підкорення йому.

3.4 Уникати будь-якого покарання у формі позбавлення волі.

3.5 Уникати будь-якого тілесного покарання.

4. Жодна особа, засуджена судом, може повторно бути притягнута до відповідальності за те саме діяння лише на підставі апеляційної скарги позивача до іншого суду.

5. Будь-якій безпідставно заарештованій, неналежно затриманій або помилково засудженій особі з боку сторони, відповідальної за це, надається відшкодування.

6. Будь-яка особа, що перебуває в очевидній та безпосередній небезпеці, має право застосувати силу:

6.1 на захист своїх прав у випадку безпосереднього нападу або для припинення нападу, що триває;

6.2 для арешту нападника під час діяння;

6.3 для захоплення майна нападника за наявності ризику їх зникнення до того, як поліційний або судовий орган застосує щодо них забезпечувальні заходи;

6.4 для збереження підтверджень або доказів за умови засвідчення судовим органом до або одразу після діяння того, що: (1) існує ризик втрати підтвердження або доказу й (2) буде або було застосовано найменш насильницькі засоби.

7. Особа, яка вважає, що її природні права було порушено, має право:

7.1 Ініціювати провадження проти порушника в арбітражному суді.

7.2 Припиняти таке провадження та зупиняти чи припиняти виконання будь-якого вердикту, винесеного на її користь.

7.3 Подавати апеляцію на виправдувальний вердикт, у якому не зазначено підстави для виправдання.

7.4 Подавати апеляцію на вердикт апеляційного суду, що скасовує первісний вердикт.

7.5 Залучати окремий арбітражний суд для виконання розгляду тлумачення права судом.

7.6 Здійснювати ці права через агента у випадку неспроможності самостійного здійснення цих прав нею самою чи її правонаступниками, або в разі смерті такої особи.

8. Один із батьків, який вважає, що права його або її дитини було порушено, має право вимагати правосуддя від імені дитини. Якщо порушником є один із батьків або опікунів, то подавати позов мають право страхова компанія, в якій застраховано дитину, або найближчі родичі.

9. Якщо між сторонами судового розгляду не буде досягнуто інших домовленостей, то витрати суду на здійснення правосуддя, а також витрати сторін на здійснення судового розгляду оплачуються відповідачем у разі обвинувального вироку та позивачем у разі виправдувального вироку.

Порядок оренди та суборенди

[Цей Порядок забезпечує можливість внесення змін у деякі положення цього договору (зокрема, пункти IV.B та C (умови оренди) та IV.D (припинення дії)) з урахуванням конкретних обставин суборенди, а також можливість вилучення окремих положень договору оренди, які не стосуються суборенди (зокрема, пункту II.Е (переміщення мешканця) та II.G (вимога про здійснення діяльності на підприємницьких засадах)).]

Огляд природних прав та обов'язків

Природне право описує добровільний та загальний порядок життєдіяльності людського суспільства. Його корінням є наше життя як життя розумних людей/ У ньому визнається право кожної особи жити життям, що регулюється своїми власними цілями, судженнями та поглядами; воно служить для запобігання виникненню конфліктів між людьми та для їх урегулювання. Воно надає кожній особі свободу розпоряджатися своїм майном і зобов'язує її утримуватись від розпорядження майном інших осіб без їхнього дозволу. Воно дозволяє здійснювати будь-яку діяльність, яка не посягає на особистість або майно іншої особи. Таке право є переважним по відношенню до всіх інших засад і правил, які формують людське суспільство, включаючи правила, ухвалені парламентами як закони або встановлені договором. Природне право вимагає примусового виконання лише в порядку, який йому відповідає. З огляду на такі чинники, як прибуток і збиток, попит і пропозиція, а також мирна конкуренція на вільному ринку можна очікувати невпинного вдосконалення засобів примусового виконання.

Для забезпечення свободи всіх відвідувачів або мешканців Ньюленду компанія "Сомалі Фріпорт Сервісез" взяла на себе такі зобов'язання щодо визначення принципів природного права, а також прав та обов'язків, що з них випливають. Передумовою допуску кожної особи на територію цього Вільного Порту є висловлення згоди з таким правом і постійна наявність страховки від будь-якої відповідальності, що виникає за таким правом. Ці принципи природного права та всі договірні зобов'язання, що їм відповідають і були вільно прийняті мешканцями та відвідувачами, являють собою єдине джерело права в Ньюленді. В Ньюленді будь-хто має право пропонувати та надавати поліційні та судові послуги (IV.I.1,2). Процесуальні права та протоколи, яких мають дотримуватись працівники поліції та судів під час захисту та забезпечення реалізації прав мешканців і відвідувачів Ньюленду, викладено вище в пункті IV.I.3.

Принципи природного права

Основоположні права

Кожний може вільно:

o формувати власні погляди та триматися їх;

o використовувати власне тіло на власний розсуд;

o мати у своїй власності будь-що, що не належить іншій особі;

o укладати та виконувати угоди з іншими особами на власний вибір; і

o захищати ці свободи.

Основоположні обов'язки

Кожна особа має основоположний обов'язок поважати права інших осіб шляхом утримання від таких дій:

o вдавання з себе іншої особи або її представника без явної або мовчазної згоди такої особи;

o застосовувати силу проти мирних осіб чи погрожувати їм застосуванням сили;

o розпоряджатись майном інших осіб без їхнього дозволу.

Засоби захисту прав

Будь-яка особа, що порушує чиїсь природні права, зобов'язана:

o припинити таке порушення;

o повернути будь-яке відчужене при цьому майно законному власникові;

o відшкодувати заподіяну шкоду.

До здійснення або узгодження розміру виплати така особа втрачає на користь потерпілого право на розпорядження своїм власним майном в обсязі, необхідному для відшкодування[25].

Якщо особа, що порушила права іншої особи, та потерпілий не досягнуть згоди щодо наявності порушення природних прав, складу відчуженого майна, особи законного власника, характеру та розміру заподіяних або зазнаних збитків, то відповідні рішення ухвалює неупереджений арбітр.

Похідні природні права

З представлених вище основоположних принципів випливають природні права за викладеним нижче списком, що не є вичерпним:

Кожний може вільно:

1. Мирно жити згідно зі своїми поглядами.

2. Висловлювати свої думки та погляди своєю мовою та у власний спосіб.

3. Подорожувати та проживати в будь-якому географічному регіоні, вільно в'їжджати та виїжджати зі своїм майном, якщо така особа не становить фізичної небезпеки для інших осіб або

майна інших осіб, і дотримується всіх правил, доведених до відома відвідувачів власниками (за їх наявності).

4. Користуватися таємницею приватного життя щодо свого житла, підприємства, майна та листування.

5. Створювати сім'ю та виховувати своїх дітей згідно зі своїми поглядами.

6. Збиратися разом з іншими особами, входити до будь-якого добровільного об'єднання та виходити з нього.

7. Пропонувати свої послуги іншим особам на власний вибір.

8. Розривати будь-який трудовий договір за умови дотримання умов його розірвання.

9. Здійснювати будь-яку господарську діяльність, включаючи діяльність із винесення судових рішень або забезпечення реалізації природних прав, а також утримувати всю зароблену на цьому винагороду.

10. Продавати, купувати, брати та надавати в оренду, позичати, успадковувати, утримувати за собою або віддавати майно за взаємною згодою, а також відновлювати викрадене майно у володінні.

11. Освоювати свою землю, водний та повітряний простір, розробляти будь-які наявні на них матеріали, а також запобігати їх псуванню або забрудненню іншими особами.

12. Мати та носити зброю.

13. Захищати себе силою за обставин очевидної та безпосередньої небезпеки на умовах особистої відповідальності за власні дії.

Права, які тут не зазначено, забезпечуються лише за умови їх відповідності принципам, викладеним вище.

Образи та наклепницькі діяння порушують природні права лише в тому разі, якщо вони пошкоджують майно потерпілого.

Діти

Діти є незрілими особами. Оскільки їх привели у світ дії інших осіб (їхніх батьків), то вони мають право вимагати від них догляду доти, доки вони не стануть зрілими особами - такими, що є достатньо розвинутими для того, щоб піклуватися про себе. Якщо батьки з недбалістю ставляться до догляду за своєю дитиною або неспроможні його здійснювати, то дитина або інші особи, діючи від її імені, можуть вимагати призначення опікуна, на якого буде покладено батьківські обов'язки.

Дитина користується такою самою свободою, що й доросла особа, але з урахуванням обмежень, установлених її батьками або опікунами з міркувань її безпеки, здоров'я та розвитку, або для контролю над діями дитини, за які вони несуть відповідальність перед іншими особами.

Дитина стає дорослою після досягнення нею достатньої зрілості. До того часу, як мінімум, батьки або опікуни дитини відповідають за дії дитини по відношенню до інших осіб, і несуть відповідальність за них. Водночас, договори між дитиною та дорослим укладаються на ризик дорослого, а не на ризик батьків чи опікунів дитини.

Батьки або опікуни можуть продовжувати строк дії своїх обов'язків та своєї відповідальності за дії молодого дорослого. Вони можуть робити це без додаткових умов або за умови одержання від молодого дорослого зобов'язання дотримуватися встановлених ними умов. Недотримання ним цього зобов'язання кладе край їхнім обов'язкам та відповідальності. Молодий дорослий має право звільнити своїх батьків або опікунів від обов'язків та відповідальності за свої дії шляхом неявного або явного висловлення своєї готовності взяти на себе обов'язки та відповідальність за власні дії.

Застосування сили

Будь-яка особа може вільно застосовувати силу для захисту своїх основоположних прав або для відновлення своїх порушених прав під власну відповідальність за надмірне застосування сили або за пошкодження майна, якого можна було уникнути. Це право може бути реалізоване одноосібно або шляхом організації захисних поліційних служб, у тому числі, збройних сил, за умови дотримання зазначеного вище обмеження, яке стосується всіх випадків застосування сили по відношенню до осіб.

Урядування

Будь-яка особа може вільно об'єднуватися з іншими шляхом укладення договору про утворення об'єднання, що має на меті досягнення взаємно узгоджених цілей із застосуванням взаємно узгоджених засобів і методів. Водночас, договір, що порушує природні права третіх осіб є недійсним; так само недійсною є будь-яка його частина, що порушує природні права членів шляхом спроби запровадити регулювання там, де регулювання явно не передбачене договором.

Особа може вважатися членом об'єднання лише за умови надання нею явної згоди підпорядковуватися його правилам і положенням. Жодна особа не зобов'язана вносити працю або вкладати інші активи в об'єднання, якщо такий внесок не передбачений договором про членство.

Незалежно від того, на яку форму та стиль урядування погоджуються члени об'єднання, керівництво об'єднання не має жодних повноважень стосовно осіб, що не є членами об'єднання, та стосовно їхнього майна. Керівництво об'єднання не має жодних повноважень по відношенню до осіб або майна своїх членів, що виходять за межі повноважень, переданих йому членами в індивідуальному порядку на підставі їхніх договорів про членство.

Керівники та працівники об'єднань не мають жодних повноважень, окрім прав, що їх має будь-яка людина, та не звільняються від будь-яких зобов'язань, що супроводжують права будь-якої людини, за межами повноважень, переданих їм членами об'єднання, та під час усієї своєї взаємодії з особами, що не є членами об'єднання.

Законодавчі правила, що посягають на природний, добровільний устрій людського суспільства, є нечинними та недійсними, тоді як законодавчі правила, сумісні з таким природним устроєм, є обов'язковими лише для тих, хто свідомо та добровільно схвалює їх.

Переклад Олександр Іванов Liberty Educational Project

Редактор Володимир Золотарьов Liberty Educational Project[1]

[1] Попри те, що в цьому договорі оренди визначено певний строк, немає підстав для встановлення фіксованого терміну завершення дії договорів оренди, укладених на підставі цього генерального договору оренди. (Але строк дії договорів суборенди, звичайно, не може бути довшим за строк дії договору оренди більш високого рівня). Гнучкість забезпечується можливістю купівлі та продажу прав оренди. Людина може обрати дуже довгий строк дії договору або укласти безстроковий договір спадкової оренди заради психологічного відчуття постійного членства в громаді за умови лише дотримання умов договору оренди. І хоча безстрокова спадкова оренда в англо-американському "писаному", статутному праві більше не визнається, відповідні договори є традиційними та звичними в багатьох країнах світу.

[2]

[2] Емалі Маккаллум (Emalie MacCallum) указує на доречність використання в цьому місці слова "обіцяє", яке у словнику Вебстера визначається як "робити заяву, яка дає адресатові право очікувати або вимагати вчинення певної дії чи утримання від її вчинення".

[3]

[3] Той факт, що орендодавець та орендар (III.B) взаємно зобов'язуються поводитись у спосіб, який відповідає "Огляду природних прав та обов'язків", що додається, дає можливість від самого початку запровадити в громаді чинну систему права з прийняттям кожним членом громади зобов'язання дотримуватися її вимог на підставі конкретного договору. Це дуже важливо, якщо вільний порт збирається взаємодіяти зі звичаєвим правом Сомалі від самого початку. У межах ділянки не існуватиме засобів запровадження такої системи права; вона може лише сформуватись поступово в процесі арбітражу. У межах ділянки "Огляд природних прав та обов'язків", що додається, та процесуальні правила, викладені в пункті IV.I.3, можуть бути лише рекомендовані до розгляду, тоді як у Ньюленді їх неможливо буде ігнорувати через те, що їх установлено умовами договору оренди. Суди, звичайно, зможуть вільно тлумачити та застосовувати це положення згідно з практикою, що складатиметься в громаді, причому пункт IV.I.3 передбачає періодичний перегляд зазначених правил.

[4]

[4] Базовою громадською послугою СОФРІ буде забезпечення повної доступності актуальної технічної інформації про режим життя у громаді для всіх на території громади. Однією з підстав для цього є те, що договір членства або оренди не визначає заборонені види поведінки, що можуть загрожувати іншим особам або порушувати громадський порядок, оскільки це зробить необхідним ведення поліційної роботи - інспекційної та правозастосовної діяльності - з боку СОФРІ. Для СОФРІ як власника громади доцільно уникати ситуацій, що можуть призвести до протистояння з членами громади, або зводити такі ситуації до мінімуму. Замість цього ініціативу мають виявляти члени громади. Член громади зобов'язується (III.C) з усією належною ретельністю не наражати інших на небезпеку. У випадку виникнення спору між членами громади він спочатку передається на медіацію, а потім на арбітраж (IV.F), причому приватний арбітр визначить, чи поводився той чи інший член громади всупереч духові договору оренди. Якщо арбітр винесе рішення проти якогось із членів, то СОФРІ зможе діяти на підставі інформації про це, яка, на той час, уже стане загальновідомою. Розв'язок частково залежатиме від того, чи мав відповідач інформацію, достатню для того, щоб діяти в інший спосіб.

[5]

[5] Покійний Міхаель ван Ноттен (Michael van Notten) склав огляд природних прав та обов'язків і список процесуальних правил, що мають виконуватися при забезпеченні їх виконання, які включено до цього договору оренди. Включення цих документів до договору оренди забезпечує можливість запровадження в громаді системи правових норм, що можуть бути застосовані по відношенню до СОФРІ та до всіх осіб у Ньюленді на підставі договору оренди. Тимчасові відвідувачі при в'їзді на територію погоджуватимуться на застосування до них цих правових норм на період свого перебування.

[6]

[6] Це положення має давні прецеденти у загальному англосаксонському праві, згідно з яким хазяїн постоялого двору вважається особою, відповідальною за захист осіб та майна своїх гостей.

[7]

[7] Це положення, що розширює обсяг передбачених пунктом II.C.1 громадських інформаційних послуг, має на меті сприяння спонтанному правопорядку в розвитку громади. В основі цього положення лежить припущення про те, що найбільш недоречні рішення про землекористування пов'язані з недостатністю інформації, і якщо така інформація буде наявною, то випадків неналежного використання земель буде мало як за числом, так і за обсягом, що дасть змогу змиритися з ним. У такий спосіб СОФРІ сприятиме процесові розпорошеного - або поліцентричного - планування розвитку громади. СОФРІ допомагатиме наявним та перспективним орендарям ухвалювати обґрунтовані рішення про землекористування шляхом надання їм якомога ширшого доступу до всієї доречної інформації: не лише до економічних даних, але й до пропозицій від сусідів, котрі, наприклад, можуть планувати зміни в характері використання своїх ділянок, а також від архітекторів та розробників планів.

[8]

[8] Хоча СОФРІ може перемістити наймача (IV.D.2) в інше місце за наявності підстав вважати, що така зміна могла б справити позитивний вплив на загальну вартість об'єктів Ньюленду, це право використовуватиметься рідко з різних причин. Насамперед, у випадку незгоди СОФРІ не надто охоче вчинятиме такі дії, оскільки це саме по собі може несприятливо вплинути на ринкову вартість Ньюленду. По-друге, випадки неналежного використання земель, попри значну поширеність уявлення про їх абсолютну неприйнятність, рідко заважають реалізації плану в цілому: варто згадати, наприклад, тютюнову крамницю з коричневого піщанику в "Рокфеллер-Центрі" або сховані за об'єктами благоустрою насоси для перекачування нафти на парковці торговельного центру в Каліфорнії, які шкодять хіба що тим, що трохи псують симетрію. Крім того, таке неналежне використання часто триває не довше, ніж живе відповідна особа, а то й менше, адже життєвим обставинам притаманно змінюватися. Крім того, люди, якщо вони обізнані з усіма фактами, зазвичай ухвалюють розумні рішення. Якщо виходити з того, що поточні тенденції у сфері технології збережуться, то в майбутньому інформація буде набагато доступнішою, ніж сьогодні, і ті, хто використовує землю всупереч установленим вимогам, траплятимуться у виняткових випадках. Крім того, у Ньюленді - з огляду на відсутність податкових та регуляторних аспектів, які в інших місцевостях призводять до "заморожування" існуючих видів використання земель (за рахунок створення стимулів, наприклад, для відмови від продажу об'єкту нерухомості з метою уникнення зобов'язань зі сплати податку на приріст капіталу) - ринок буде чутливішим до зміни умов. Тим не менш, для громади збереження за СОФРІ права на переміщення члена громади з одного об'єкта на інший об'єкт, еквівалентний за своїм характером і вартістю, має основоположне значення. Водночас, умови, що мають бути дотримані в цьому випадку, значно ускладнюють реалізацію цього права, якщо воно взагалі буде реалізовуватись.

У зв'язку з цими вимогами Конрад Ґодлескі (Konrad Godleske) підіймає питання про особу, що проживає поруч зі своїм підприємством, яке підлягає переміщенню. У такому випадку місце проживання може перестати бути зручним через переміщення підприємства на нове місце. Будучи схильним додати відповідний обов'язок до списку обов'язків орендодавця з огляду на те значення, якого люди надають своєму житлу, я вирішив не робити цього, оскільки це стало б додатковим складним положенням евристичного документу, який необхідно зробити якомога простішим. Спори з приводу значного числа таких дрібних незручностей могли б стати предметом урегулювання на індивідуальній основі. Попри великий тягар, що покладається на орендодавця, у зв'язку з необхідністю повної компенсації витрат і надання підтримки у зв'язку з переміщенням орендаря на умовах цього положення, найбільше занепокоєння серед тих, хто критичним оком аналізував цей документ, викликала сама можливість переміщення мешканця, якою б віддаленою вона не була. Як пише Конрад Ґодлескі, такі читачі повинні усвідомлювати, що нинішні політичні уряди мають зараз повне право виселити їх, і що "справедлива компенсація" та допомога в переселенні за відсутності договірних зобов'язань є справою вельми сумнівною. Він відзначає, що компенсація, передбачена договором, у тих випадках, коли йдеться про репутацію землевласника та вартість об'єктів нерухомості, в порівнянні з "захистом" у формі бюрократії, політичного тиску та дисфункціональних судів, як мінімум, уже є кращою за чинну систему й за всією ймовірністю буде значно кращою за неї з огляду на характер відносин та стимулів.

[9]

[9] Головним засобом захисту для членів є те, що СОФРІ здійснюватиме діяльність як підприємство, тобто працюватиме більш раціонально, ніж на інших засадах. Якби СОФРІ працювала на інших засадах: ідеологічних чи благодійних тощо, такого захисту не існувало б. Безособовий та раціональний механізм ринкового ціноутворення є головним засобом захисту справедливості в цивілізованій спільноті. Дохід від оренди у приватній громаді являє собою кількісний критерій успішності громади та мірило, придатне для оцінки пропозицій. Такий критерій вносить у планування діяльності громади певну раціональність, якої досі не було: цей кількісний критерій дає змогу одержувати зворотній зв'язок з метою визначення того, наскільки будь-який проект збільшує або зменшує "спільне благо", під яким розуміється привабливість (придатність для продажу) членства в громаді.

Варто відзначити, що включати цю вимогу до договорів суборенди у Ньюленді (див. "Порядок оренди та суборенди") немає потреби, оскільки крім звичайного використання під житло та неприбуткові організації на кшталт церков та благодійних товариств Вільний порт створить захищене середовище для оренди різними групами земель для утворення спільнот і громад однодумців різного штибу.

[10]

[10] Це положення було сформульоване за мотивами подібного положення конституції Сіскея в Південній Африці, й має на меті забезпечення додаткового захисту від тиранії, тоді як основним засобом захисту є діловий характер громадського підприємства (пункт II.G). Це положення зобов'язує СОФРІ виконувати свої обіцянки перед членами, фактично гарантуючи конституцію Ньюленду.

[11]

[11] Це положення є обов'язковим для МЕШКАНЦЯ при вчиненні ним усіх дій, включаючи виконання ним судової, військової або правоохоронної роботи в громаді. Воно змушує суддів та поліцію на договірній основі дотримуватися конкретних процесуальних правил і поважати природні права членів громади, з якими вони взаємодіють.

[12]

[12] Це положення стосується дій не лише в межах Ньюленду, але й під час подорожей за кордоном; такі дії можуть поставити під загрозу безпеку Вільного Порту або розглядатись як провокаційні з боку одного або кількох політичних урядів світу, що призведе до вчинення ними дій, які суперечать інтересам громади Вільного Порту. Інакше кажучи, члени громади повинні будуть дотримуватись суворої політичної нейтральності Ньюленду. Критерієм при цьому може бути "раціональна поведінка".

[13]

[13] Джон Єнч (John Yench) із Лонг-Біч у Каліфорнії запропонував включити до договору це та наступні положення щодо страхування для усунення необхідності проведення СОФРІ перевірок з питань охорони здоров'я та фізичної безпеки, а також здійснення правоохоронної діяльності, покладаючи ці обов'язки безпосередньо на страховиків, незважаючи на те, що кінцева відповідальність лягає на СОФРІ як на орендодавця. У випадку відмови у страхуванні або скасування страховки й відмови іншого страховика взяти її на себе настане порушення договору оренди з боку орендаря, і в цей момент СОФРІ візьметься за справу.

[14]

[14] МЕШКАНЕЦЬ страхується на підставі цього положення, а СОФРІ - на підставі пункту II.H. Це положення перекладає тягар інспекційної та правоохоронної роботи у зв'язку з гарантуванням безпеки з СОФРІ на страховика (страховиків) (див. пункт III.C та примітку 11 до нього). У свою чергу, діяльність страховиків контролюють служби споживчих рейтингів (III.F). І, звичайно, всі організації, включаючи служби рейтингів, працюють під пильним оком ринку цінних паперів.

[15]

[15] Це положення регулює страхування члена громади від втрати членства внаслідок неспроможності сплачувати орендну плату наслідок нещасного випадку, тілесного ушкодження або іншого лиха, щоб ні він сам, ні його утриманці не стали тягарем для громади. Крім того, воно захищає кредиторів та партнерів за договорами.

[16]

[16] Оскільки можливість страхування є наріжним каменем безпеки Ньюленду, абсолютно необхідно, щоб страхові фірми реально існували та мали високу репутацію. Емалі Маккаллум (Emalie MacCallum) запропонувала використовувати споживчі рейтинги замість ведення СОФРІ списку допущених до здійснення страхової діяльності компаній. У такому разі остаточне рішення ухвалюватиме ринок, тоді як вимога про узгодження з СОФРІ була б еквівалентною ліцензуванню, а отже й обмеженню торгівлі.

[17]

[17] Головним критерієм є раціональність поведінки. Це чітко визначене правило (до речі, це єдине положення, що було внесене до цього договору оренди лише у зв'язку з особистими філософськими преференціями автора) закріплює за Ньюлендом психологічну та культурну перевагу: виведення будь-яких насильницьких дій із категорії "справедливих та виправданих" та ставлення до таких дій як до невдачі змушує людину шукати мирних шляхів до врегулювання розбіжностей. Це робиться на основі припущення про те, що мирні рішення є завжди, і їх лише треба знайти. І хоча це припущення не може бути доведене, воно може розглядатися як робоча гіпотеза науковця про те, що Всесвіт улаштований у раціональний та придатний для розуміння спосіб. Це припущення піддається обґрунтуванню завдяки своїй продуктивності: воно є продуктивним з точки зору можливості його відкриття. Заподіяння тілесних ушкоджень у будь-якій ситуації є трагічним явищем. Водночас, особу, неспроможну уникнути заподіяння такої шкоди, не варто засуджувати більше, ніж того, хто невдало шукав наукової істини. До такої особи слід ставитися зі співчуттям у зв'язку з її недосконалістю в ситуації, що мала трагічний розв'язок для іншої людини та, можливо, наклала на таку особу додаткову відповідальність. Слід сподіватись, що саме таке ставлення ляже в основу майбутньої культури Ньюленду.

Що ж стосується самої СОФРІ, то вона зобов'язана за договором зробити Ньюленд безпечним для його мешканців. Якщо Ньюлендові або будь-якій його частині щось загрожує, а СОФРІ не може знайти альтернативи застосуванню сили для його захисту, то СОФРІ має застосувати силу. Це, однак, розглядатиметься не як справедливий і виправданий вчинок, а як неминуче зло, оскільки СОФРІ не вдалося знайти іншого розв'язку для врегулювання ситуації. Такий засіб розв'язання конфлікту вважатиметься неналежним і, як такий, не створюватиме прецедентів на майбутнє. Фізична особа або фірма, яка врегульовує загрозливі ситуації новаторськими мирними шляхами, викликатиме захоплення, а її позиції на ринку зміцнюватимуться. СОФРІ могла б навіть регулярно проводити публічний конкурс із виявлення тих осіб, які продемонстрували найвищу винахідливість у цій сфері.

Набагато гіршим стало б для СОФРІ невиконання свого обов'язку щодо захисту життя та майна у Ньюленді. Тут на думку спадає прагматична рекомендація Ганді: "Той, хто неспроможний захистити себе самого або своїх близьких, або їхню честь ненасильницьким шляхом через загрозу загибелі, може та має зробити це шляхом застосування сили до гнобителя. Той, хто неспроможний захищатися одним із цих двох шляхів, є тягарем. Він не може бути головою сім'ї [читай "громади"]". Він мусить або сам сховатись або задовольнитись довічним життям у безпорадності, він має бути готовим плазувати як хробак за наказом кривдника". (тижневик Young India, 10 листопада 1928 року).

[18]

[18] Конрад Ґодлескі (Konrad Godleske) з Портленду (штат Орегон) відзначає, що цей принцип суворо застосовується в Японії, як і традиція залучення поручителя до підписання практично будь-якого важливого документу. Такий підхід функціонує подібно до колективної відповідальності на клановій основі у звичаєвому праві. МЕШКАНЕЦЬ, звичайно, має страховий захист, але недбалій чи легковажній особі страхуватись буде важче.

[19]

[19] Така форма арбітражу, що є оптимально придатною для ситуацій, у яких фактичні обставини не оспорюються, була запропонована покійним доктором Ф.А. Гарпером (Dr. F.A. Harper) (Атертон, штат Каліфорнія). Перевагою такої системи є зближення сторін у їхніх вимогах, а не їх віддалення одна від одної, як це відбувається у змагальній системі, в якій кожна зі сторін займає крайню та прямо протилежну позицію у сподіванні на те, що остаточне компромісне рішення буде винесене на її користь. У цьому ж випадку кожна зі сторін робить пропоноване рішення якомога ближчим до вимог іншої сторони, сподіваючись на те, що остаточне рішення у справі буде винесене саме на його основі.

[20]

[20] Пропозиція Дена Саллівана (Dan Sullivan) (Піттсбург, штат Пенсільванія).

[21]

[21] Досвід управління об'єктами нерухомості каже, що збирання орендної плати має здійснюватися вчасно та суворо. Надання мешканцеві можливості мати заборгованість по орендній платі призводить, як правило, до виникнення неконтрольованої ситуації. У мешканця теж є певні варіанти: він заздалегідь може узгодити можливість внесення орендної плати в більш пізні строки; право оренди може бути придатним для фінансування на іпотечному ринку; можуть бути залучені інші позики; крім того, може бути використана страховка. Автор цього документу в особливій ситуації якось домовився про зниження орендної плати заднім числом за попередній рік для дуже доброго наймача, що дало наймачеві змогу виграти місяць.

[22]

[22] Цей пункт є відповіддю на зауваження Девіда Фрідмана (David Friedman), зроблене в той час, коли довелось переглянути первісне припущення щодо проекту "Орбіс" (Orbis), перетворивши його на єдине поселення у кластері поселень, що піддало його ринковій конкуренції. Фрідман був занепокоєний тим, що можливо високий для мешканця рівень витрат на виїзд із віддаленого поселення міг би спокусити власників підвищити орендну плату в односторонньому порядку, фактично запровадивши тим самим податок. Цей абзац гарантує перевезення МЕШКАНЦЯ назад у такій ситуації. Але порушення договору з боку СОФРІ, особливо якщо враховувати можливу конкуренцію, за своїми наслідками може розглядатись як відмова від власного бізнесу, тому в практичному сенсі ймовірність цього буде вельми незначною. СОФРІ зіткнулася б також зі скасуванням договорів страхування або підвищенням страхових премій, а неналежне управління компанією дало б іншим учасникам ринку нагоду придбати контрольний пакет акцій СОФРІ для вдосконалення її діяльності або відновлення прибутковості.

[23]

[23] Ми можемо цілком обґрунтовано розраховувати на те, що на вільному ринку виникатимуть арбітражні компанії, які пропонуватимуть повний асортимент послуг із урегулювання конфліктів за конкурентними цінами. Щодо порушника, який відмовлятиметься від запрошення до арбітражу, як правило, виноситиметься рішення проти нього. Якщо він ігноруватиме винесене рішення, його страховик сплатить відшкодування постраждалим, а потім, безсумнівно, відкликає страховий поліс, внаслідок чого він порушить цей договір оренди. Якщо йому не вдасться знайти іншого кваліфікованого страховика (а це може виявитися непростою справою), йому незабаром доведеться покинути Ньюленд. Якщо його вважатимуть небезпечною людиною, то консорціум страхових компаній, скоріше за все, визначить порядок поводження з ним, оскільки саме вони можуть зазнати найбільших втрат, коли мова заходить про підтримання безпеки життєдіяльності та схоронності майна в Ньюленді. За тим самим принципом консорціум, як очікується, приєднається до СОФРІ для ведення оборони Ньюленду в неймовірному випадку воєнної загрози.

Протягом останніх двох десятиріч спостерігалося зростання інтересу до поліцентричних або немонополістичних правових систем. Вельми корисне вступне слово та порадник щодо літератури склав Том В. Белл (Tom W. Bell) (1991 р.). У роботі Белла, однак, не згадано цінні роботи Ренді І Барнетта (Randy E. Barnett) (1998 р.), Брюса Л. Бенсона (Bruce L. Benson) (1990 та 1998 рр.), А.С Даймонда (A.S. Diamond) (1975 р.), Бруно Леоні (Bruno Leoni) (1961 р.), Френсіса Д. Тенді (Francis D. Tandy) (1896,62-78) та Вільяма К. Вулдріджа (William C. Wooldridge) (1970 р.).

[24]

[24] В інтересах підтримання зовнішньоторговельних та культурних стосунків Брюс Л. Бенсон (Bruce L. Benson) запропонував, щоб СОФРІ та МЕШКАНЕЦЬ зобов'язались у договорі оренди шукати метод урегулювання спору, що влаштовує обидві сторони у випадку спору з будь-якою зі сторін за межами Ньюленду. Він зазначив, що за відсутності такого положення особи ззовні торгуватимуть із мешканцями Ньюленду неохоче, що може призвести до ізоляції Ньюленду. Ґодлескі додає, що це положення також зменшить будь-яку ймовірність можливої організації воєнної агресії проти Вільного Порту.

[25]

[25]Особа, яка (навмисно) зазіхає на володіння іншої особи ставить себе тим самим під юрисдикцію потерпілого від свого діяння на той час, протягом якого перша особа відмовляється покинути володіння жертви, відновити становище, що існувало раніше ("статус кво анте"), або еквівалентне становище, а також відшкодувати збитки, заподіяні потерпілому впродовж зазіхання, а також витрати, понесені потерпілим у намаганні припинити таке зазіхання та здобути повне відшкодування. - редактор ФвД

Збір коштів на переклади

Коментувати у блозі