31
Oct
Фрідріх Хаєк   
Значення конкуренції

Все більше знаків вказує на те, що серед економістів зростає усвідомлення того, що те, що вони обговорювали останніми роками під іменем "конкуренція" не є тим самим, що так зветься в звичайній мові.

Але, хоча були хоробрі спроби повернути дискусію на землю і направити увагу до проблем реального життя, особливо з боку Дж.М. Кларка і Ф.Махлупа [1], здається, що загальний підхід досі вважає важливою концепцію конкуренції, яку зараз застосовують економісти, і неправильною ту, яку застосовує бізнесмен.

Видається, що загально притримуються того погляду, що так звана теорія "ідеальної конкуренції" надає придатну модель для оцінки ефективності конкуренції в реальному житті і що в тій мірі, в якій реальна конкуренція відрізняється від цієї моделі, вона небажана і навіть шкідлива. Для такого підходу, здається, не існує достатнього виправдання. Я спробую показати, що те, що обговорює теорія ідеальної конкуренції має мало підстав зватися "конкуренцією" взагалі, і що її висновки становлять невелику користь як направляючі принципи в політиці.

Причина цього, як мені здається, полягає в тому, що ця теорія у всіх відношеннях припускає існування стану справ, який, відповідно до більш істинного погляду старішої теорії, процес конкуренції має тенденцію створювати (або наближати); і що, якщо якби стан речей, що припускається теорією ідеальної конкуренції, коли-небудь існував, він не тільки позбавив б поля для здійснення всіх видів діяльності, які дієслово "конкурувати" описує, але зробив би їх практично неможливими.

Якщо все це стосувалося б лише використання слова "конкуренція", це не мало б великого значення. Але, видається, що майже всі економісти таким цікавим використанням мови помилково прийшли до переконання, що при обговоренні "конкуренції" вони кажуть щось про природу і значущість процесу, яким приноситься стан речей, існування якого вони просто припустили. В дійсності, ця рушійна сила економічного життя лишилася майже поза обговореннями.

Я не хочу тут обговорювати у будь-якому разі причини, які довели теорію конкуренції до такого цікавого стану. Як я стверджував в іншому місці[2], тавтологічний метод, який придатний і незамінний для аналізу окремої дії, здається, в цьому випадку був нелегітимно поширений на проблеми, в яких ми маємо справу із соціальним процесом, в якому рішення багатьох індивідів впливають одне на одне і обов'язково йдуть одне за одним у часі.

Економічне числення (або Чиста логіка вибору), яке має справу із проблемами першого типу, складається із апарату класифікації можливих людських підходів і надає нам техніку опису взаємозв'язків різних частин одного плану. Його висновки маються на увазі у його припущеннях: бажання і знання фактів, які, як припускається, одночасно доступні одному розуму, визначають унікальне вирішення. Відношення, що обговорюються в аналізі такого типу, є логічними відношеннями, що стосуються лише висновків, які виводяться розумом плануючого індивіду із даних передумов.

Тим не менше, коли ми маємо справу із ситуацією, в якій певна кількість осіб намагаються виробити свої власні окремі плани, ми вже не можемо припускати, що дані являються однаковими для плануючих розумів.

Проблема полягає в тому, як "дані" різних індивідів, на яких вони базують свої плани, підлаштовуються до об'єктивних фактів їх середи (яка включає дії інших людей).

Хоча у вирішенні проблеми такого типу ми все одно маємо скористатися нашою технікою опрацювання того, що закладено в даний набір даних, ми тепер повинні мати справу не тільки із декільком окремими наборами даних різних осіб, але також - і це навіть більш важливо - із процесом, який обов'язково включає триваючі зміни в даних для різних індивідів. Як я стверджував раніше, причинний фактор вступає в дію тут у формі набуття нового знання різними індивідами чи у формі зміни їх даних, яка відбувається внаслідок контактів між ними.

Доречність цього для піднятої мною проблеми виявляється, коли згадати, що сучасна теорія конкуренції має справу майже виключно із станом того, що зветься "конкурентною рівновагою", в якому, як припускається, дані різних індивідів повністю підлаштовуються одні під одних, в той час як проблема, яка потребує пояснення - це природа процесу, за допомогою якого дані таким чином підлаштовуються.

Іншими словами, опис конкурентної рівноваги навіть не намагається сказати те, що якщо ми знаходимо такі і такі умови, такі і такі наслідки послідують, але обмежує себе визначенням умов, за яких її висновки вже неявно закладені і існування яких можна припустити, але про які вона не каже нам, як їх можна досягнути.

Або якщо, забігаючи наперед, викласти наш головний висновок у короткому твердженні, конкуренція за своєю природою - динамічний процес, суттєві характеристики якого відкидаються, якщо полягатися на статичний аналіз.


Те, що сучасна теорія конкурентної рівноваги припускає існування ситуації, яку справжня теорія мала б пояснити як ефект конкурентного процесу, найкраще всього показується перевіркою відомого списку умов, який можна знайти в будь-якому сучасному підручнику. Більшість із цих умов, між іншим, не тільки лежить в основі аналізу "ідеальної" конкуренції, але так само припускається при обговоренні різних "неідеальних" чи "монополістичних" ринків, в яких всюди припускається наявність деяких нереалістичних "ідеальностей". [3] Тим не менше, для наших безпосередніх потреб теорія ідеальної конкуренції буде найбільш повчальним випадком для розгляду.

Хоча різні автори можуть викладати список істотних умов ідеальної конкуренції по-різному, вірогідно, наступні більш, ніж достатній для нашої мети, тому що, як ми побачимо, насправді ці умови не є незалежними одна від одної. Відповідно до загально прийнятого погляду ідеальна конкуренція припускає:

  1. Гомогенний товар, що пропонується великою кількістю і має попит у великої кількості відносно малих продавців чи покупців, від жодного з яких не очікується здійснення своїми діями відчутного впливу на ціну.

  2. Вільний вхід на ринок і відсутність обмежень руху цін і ресурсів.

  3. Повне знання доречних факторів з боку усіх учасників ринку.

Ми не питатимемо на цій стадії для чого необхідні всі ці умови або що означає припущення того, що вони дані. Але ми маємо трохи більше дослідити їх значення, і у цьому відношенні саме третя умова критична і неясна.

Очевидно, стандартом не може бути ідеальне знання всього, що впливає на ринок, з боку кожної особи, що приймає в ньому участь. Я тут не буду зупинятися на відомому парадоксі паралізуючого ефекту, який дійсно ідеальні знання і передбачення мали б на здійснення будь-якої дії.[4] Також буде очевидно, що нічого не вирішується припущенням того, що всі знаються все, і що реальна проблема радше полягає в тому, як ми можемо зробити так, щоб якмога більше доступного знання було використано.

Це піднімає питання перед конкурентним суспільством, не про те, як ми можемо "з'ясувати", що люди знають краще всього, а радше, які інституціональні налаштування необхідні для того, щоб невідомі особи, які володіють знанням, особливо підходящим до конкретної задачі, ймовірніше всього залучалися до задачі. Але ми маємо з'ясувати трохи більше про те, який тип знання мається на увазі під знанням, яким володіють учасники ринку.

Якщо ми розглядаємо ринок якогось типу кінцевих споживчих товарів і розпочинаємо із позиції виробника чи продавця, ми побачимо перш за все, що припускається, що вони знають найменші затрати, за яких можна виробляти товар. Однак це знання, яке, як припускається, є даним з самого початку, є одним із головних свідчень того що, ці факти можуть бути відкриті лише через процес конкуренції

Це видається мені одним із найголовніших свідчень того, що стартова точка теорії конкурентної рівноваги припущенням відкидає саме головне завдання, яке лише процес конкуренції може вирішити.

Ця позиція дещо схожа у відношення до другого пункту, в якому припускається, що виробники повністю проінформовані щодо бажань і вимог споживачів, враховуючи типи товарів і послуг, яких вони потребують, і ціні, які вони згодні платити. Строго кажучи, це не може вважатися даними фактами, але має радше розглядатися як проблеми, що мають бути вирішені у процесі конкуренції.

Так сама ситуація існує на стороні споживачів чи покупців. Знову таки, знання, яким за припущенням вони володіють в стані конкурентної рівноваги, не може легітимно припускатися у їх розпорядженні до того, як процес конкуренції розпочинається. Їх знання альтернатив, що стоять перед ними, є результатом того, що відбувається на ринку, такої діяльності як реклама тощо; і сама організація ринку в основному слугує потребі поширення інформації, на основі якої діє покупець.

Специфічна природа припущень, із яких розпочинається теорія конкурентної рівноваги, дуже явно проявляється, якщо ми спитаємо, яка діяльність із тих, які загально позначаються дієсловом "конкурувати", далі буде можливою, якщо ці умови задоволені.

Ймовірно, варто згадати, що відповідно до доктора Джонсона конкуренція - це "дія по прикладенню зусиль для досягнення того, для досягнення чого в той самий час інші також прикладають зусилля".

Отже, як багато методів, що в звичайному житті застосовуються для цієї мети, все ще будуть доступними продавцю на ринку, в якому домінує так звана "ідеальна конкуренція"? Я вірю, що однозначна відповідь - жоден?

Реклама, збивання ціні і покращення ("диференціювання") товарів чи послуг, що виробляються, усі вони виключаються за визначенням - "ідеальна" конкуренція насправді означає відсутність усієї конкурентної діяльності.

Особливо треба відзначити в цьому відношенні явне і повне виключення із теорії ідеальної конкуренції усіх персональних відносин, що існують між сторонами.[5] В реальному житті те, що наше неадекватне знання доступних товарів чи послуг створюється нашим досвідом взаємодії із особами чи фірмами, що їх постачають - що конкуренція у великій мірі конкуренція за репутацію чи добру волю - є одним із найважливіших фактів, які дозволяють вирішувати наші повсякденні проблеми.

Тут функція конкуренції полягає саме в тому, щоб навчити нас тому, хто краще всього послужить нам: який бакалійник чи туристична агенція, який універмаг чи готель, який доктор чи консультант, як ми можемо очікувати, надасть нам найбільш задовільне вирішення для якої-небудь конкретної особистої проблеми, із якою ми можемо стикнутися.

Очевидно, в усіх цих сферах конкуренція може бути дуже інтенсивною, тому що послуги різних осіб чи фірм ніколи не будуть повністю однаковими, і саме завдячуючи цій конкуренції ми знаходимося в позиції, коли наші потреби задовольняють так добре, як це робиться зараз.

Причини, з яких, конкуренція в цій області описується як неідеальна, насправді не мають нічого спільного із конкурентним характером діяльності цих людей, вони лежать у природі самих товарів і послуг. Якщо жодних два доктори не є ідеально однаковими, це не означає, що конкуренція між ними менш інтенсивна, але лише те, що конкуренція будь-якої ступені між ними створить такі результати, які вона не створила б, якщо їх послуги були б повністю однакові.

Це не лише проблема формулювання. Розмова про дефекти чи конкуренцію, коли ми насправді кажемо про необхідну різницю між товарами і послугами, приховує дуже реальну плутанину і інколи веде до абсурдних висновків.

Хоча з першого погляду припущення, що стосується ідеального знання, яким володіють сторони, може видатися найбільш вражаючим і штучним із усіх тих, на яких базується теорія ідеальної конкуренції, воно в дійсності може бути не більше ніж наслідком, і частково навіть виправдовується іншим із припущень, на яких вона заснована.

Дійсно, якщо ми почнемо із припущення великої кількості людей, що виробляють той самий товарі і володіють однаковими об'єктивними здібностями і можливостями, тоді дійсно може бути правдоподібними (хоча, наскільки мені відомо, такого ніколи не ставалося), що вони через деякий час усі прийдуть до знання більшості фактів, доречних до оцінки ринку цього товару. Кожен виробник через свій досвід не тільки дізнається про ті самі факти, як і всі інші, але таким чином він також прийде до такого самого знання, що й усі його колеги, і як наслідок до еластичності попиту на його продукт.

Умови, коли різні виробники виробляють ідентичний продукт за ідентичних умов в дійсності найбільш сприятливі для створення такого стану знання між ними, якого вимагає ідеальна конкуренція. Можливо, це означає не більше ніж те, що товари можуть бути ідентичними у значенні, в якому це єдино доречно для нашого розуміння людської діяльності, лише якщо люди притримуються однакових поглядів щодо них. Хоча також має бути можливим зазначити набір фізичних умов, які сприятливі для усіх тих, хто приймає участь у групі близько взаємопов'язаних діяльностей по вивченню фактів, доречних щодо їх рішень.

Як би там не було, буде зрозуміло, що факти не завжди будуть настільки сприятливими для цього результату, як тоді, коли багато людей принаймні знаходяться у позиціях для виготовлення такої самої одиниці. Концепція економічної системи як подільної на відокремлені ринки окремих товарів, незважаючи на все, багато в чому є продуктом уяви економіста і певно не є вірним в області виробництва чи персональних послуг, до яких великою мірою зводиться обговорення конкуренції.

В дійсності, треба чітко сказати, жодні продукти двох виробників ніколи не є абсолютно однаковими, навіть через те, що коли вони покидають завод, вони мають знаходитися в різних місцях. Ці відмінності є частиною того, що створює нашу економічну проблему, і припущення, що вони відсутні мало допомагає у відповіді на неї.

Віра в переваги ідеальної конкуренції часто веде ентузіастів навіть до твердження, що більш вигідне використання ресурсів буде досягнуте, якщо існуюче різноманіття продуктів зменшити примусовою стандартизацією.

Що ж, безсумнівно, в багатьох областях багато чого можна сказати щодо сприяння стандартизації узгодженими рекомендаціями чи стандартами, які будуть застосовуватися, якщо інші вимоги явно не зазначені в контрактах. Але це дещо дуже відмінне від вимог тих, хто вірить, що різноманіття смаків людей має відкинутися і постійне експериментування із покращення має бути придушене для того, що досягти переваг ідеальної конкуренції.

Точно не буде покращеннями будувати будинки абсолютно однаковими для того, що створити ідеальний ринок будинків, і те саме вірне для більшості інших областей, де різниці між окремими продуктами заважають ідеальності конкуренції.


Можливо, ми дізнаємося більше про природу і значимість конкурентного процесу, якщо на деякий час забудемо про штучні припущення, що лежать в основі теорії штучної конкуренції і запитаємо, чи буде конкуренція менш важливою якщо, наприклад, жодних два товари не будуть абсолютно однаковими.

Якби не складність аналізу такої ситуації, було б варто розглянути в деталях випадок, коли різні товари не можуть бути легко класифіковані в відокремлені групи, але де ми матимемо справу із неперервним діапазоном близьких замінників, кожна одиниця дещо відмінна від іншої, але без жодного помітного розриву у неперервному діапазоні. Результат аналізу конкуренції в такій ситуації міг би в багатьох відношенням бути більш доречним до умов реального життя, аніж аналіз конкуренції в одній галузі, що виробляє гомогенний товар, різко відмінний від усіх інших.

Або якщо випадок, коли жодні два товари не є абсолютно однаковими, видається занадто нереальним, ми можемо принаймні звернутися до випадку, коли жодні два виробника не виробляють абсолютно такий самий товар, як це, як правило, є не тільки з усіма персональними послугами, але також і на ринках багатьох промислових товарів, таких як ринок книг чи музичних інструментів. Для нашої теперішньої мети мені не треба намагатися зробити щось таке, як завершений аналіз ринку такого типу, але просто спитати, якою буде роль конкуренції в ньому.

Хоча результат, звичайно, буде в доволі широких межах невизначеним, ринок все одно створюватиме набір цін, за яких кожний товар продаватиметься настільки дешево, щоб перебити ціну його потенційних близьких замінників - і це саме по собі немаленька річ, якщо ми беремо до уваги нездоланні складнощі у відкритті навіть такої системи цін будь-яким іншим методом, аніж через метод проб і помилок на ринку, де окремі учасники поступово дізнаються про доречні обставини.

Звичайно, правда те, що така ринкова відповідність між цінами і граничними затратами буде очікуватися лише до тієї міри, до якої еластичність попиту на окремі товари наближується до умов, що припускаються теорією ідеальної конкуренції або до тієї міри, до якої еластичність замінників між різними товарами наближається до нескінченності.

Але справа в тому, що у цьому випадку цей стандарт ідеальності як щось, що є бажаним чи чимось до чого треба прагнути, абсолютно недоречний. Основою порівняння, згідно якого повинні оцінюватися досягнення конкуренції, не може бути ситуація, яка не відповідає об'єктивним фактам і яка не може бути привнесеною будь-якими відомими засобами. Це має бути ситуація, якою б вона була, якби функціонування конкуренція не було допущене. Не підхід із недосягненним і беззмістовним ідеалом, але покращення умов, яке існуватиме без конкуренції, має бути тестом.

В такій ситуації, як відрізнятимуться умови, якщо конкуренція буде "вільною" у традиційному значенні, від тих, які існуватимуть, якщо, наприклад, лише люди, ліцензовані чиновниками мають дозвіл виробляти певні речі, або ціни фіксуються чиновниками, або і те, і інше? Ясно, що не тільки не буде вірогідним, що різні речі будуть вироблятися тими, хто знатиме найкращий спосіб це зробити і тому можуть це зробити з найменшими затратами, але також не буде вірогідним те, що взагалі будуть вироблені усі ці речі, які споживачі бажатимуть, якщо в них буде вибір.

Буде існувати невеликий зв'язок між існуючими цінами і найменшими затратами, за яких хтось буде спроможний виробити ці товари; дійсно, альтернативи, між якими і виробники, і споживачі будуть обирати, їхні дані, будуть абсолютно відрізнятися від тих, якими вони були б за умов конкуренції.

Реальна проблема в усьому цьому полягає не в тому, чи отримаємо ми певні товари чи послуги за певних граничних затрат, але головно якими товарами і послугами потреби людей можна задовольнити найбільш дешево. Вирішення економічної проблеми суспільства в цьому відношенні - завжди проект дослідження невідомого у спробі віднайти нові шляхи робити речі краще, ніж вони робилися до того. Це муситиме лишатися в такому стані настільки довго, наскільки будуть взагалі існувати економічні проблеми, які треба буде вирішувати, тому що всі економічні проблеми створюються непередбаченими змінами, що вимагають адаптації.

Лише те, що ми не передбачили і те, чим не забезпечили, вимагає нових рішень. Якщо жодних таких адаптацій не вимагається, якщо кожного моменту ми знаємо, що всі зміни припинилися і речі вічно продовжуватимуться так, як вони є зараз, більше не буде існувати питань використання ресурсів, які треба буде вирішувати.

Особа, яка володіє ексклюзивним знанням чи вмінням, яке дозволяє їй зменшити затрати на виробництво товару на 50 відсотків служить величезну службу суспільству, навіть коли вона заходить у виробництво і знижує ціну лише на 25 відсотків - не тільки через це зниження ціни, але і через додаткові заощадження на видатках.

Але лише через конкуренцію ми можемо припустити, що ці можливі заощадження на затратах будуть досягнені. Навіть якщо кожна конкретна ціна буде настільки низькою, лише щоб не впускати виробників, які не володіють тими чи іншими еквівалентними перевагами, так що кожний товар вироблятиметься настільки дешево, наскільки це можливо, хоча багато можливо продаватиметься за цінами помітно вищими, ніж витрати, це ймовірно буде результатом, який не міг би бути досягнутим жодними іншими методами, аніж як дозволити функціонувати конкуренції.


Те, що в умовах реального життя позиція навіть будь-яких двох виробників навряд чи коли-небудь є однаковою, завдячує тим фактам, які теорія ідеальної конкуренції усуває своїм зосередженням на довгостроковій рівновазі, яка у постійно змінному світі ніколи не може бути досягнута. В будь-який певний момент обладнання конкретної фірми завжди більшою мірою визначається історичними подіями, і проблема полягає в тому, що вона має організувати найкраще використання певного устаткування (включаючи надбані здібності членів штату), а не в тому, що вона має робити, якби їй дали необмежений час пристосуватися до постійних умов.

Для проблеми найкращого використання певних довготривалих, але вичерпних ресурсів довгострокова рівноважна ціна, якою цікавиться теорія, що розглядає "ідеальну" конкуренцію, не тільки нерелевантна, висновки, що стосуються політики, до яких веде захоплення такою моделлю, надзвичайно оманливі і навіть небезпечні.

Ідея, що за "ідеальної" конкуренції ціни мають бути рівними довгостроковим витратам, часто веде до схвалення таких антисоціальних практик як вимога "упорядкованої конкуренції", яка убезпечить чесні повернення від капіталу, і знищення надлишкових потужностей. Ентузіазм по відношенню до ідеальної конкуренції в теорії і підтримка монополії на практиці дійсно на диво часто уживаються.

Тим не менше, це лише один із пунктів, в яких нехтування елементом часу робить теоретичну картину ідеальної конкуренції зовсім віддаленою від усього, що доречне у розумінні процесу конкуренції. Якщо ми думаємо про неї, як ми повинні робити, як про послідовність подій, стає зрозумілим, що у реальному житті в будь-який момент буде лише один виробник, який може виготовити певний виріб за найменших витрат і який, насправді, зможе продавати нижче витрат свого наступного конкурента, але який, в той же час намагаючись розширити свій ринок, часто буде наздогнаний кимось іншим, якому в свою чергу перешкодять захопити весь ринок ще хтось і так далі.

Такий ринок очевидно ніколи не буде у стані ідеальної конкуренції, однак конкуренція на ньому може бути не тільки настільки ж напруженою, наскільки це можливо, але буде також суттєвим фактором того, що виріб, який ми розглядаємо, буде в будь-який момент постачатися споживачам настільки дешево, наскільки це може бути зроблено у будь-який із відомих методів.

Коли ми порівнюємо такий "неідеальний" ринок із відносно "ідеальним" ринком як, скажімо, ринок зерна, ми будемо знаходитися у кращій позиції, щоб сформулювати відмінність, яка лежить в основі всього обговорення - відмінність між глибинними об'єктивними обставинами ситуації, які не можна змінити людською діяльністю, і природою конкурентної діяльності, за допомогою якої люди пристосовуються до ситуації.

Там, де, як останньому випадку, ми маємо високо організований ринок повністю стандартизованого товару, що виробляється багатьма виробниками, немає великого поля для конкурентної діяльності, тому що ситуація така, що умови, які така діяльність може принести, вже задоволені. Найкращий спосіб виготовлення товару, його характер і способи використання у більшості випадків відомі майже в однаковій мірі усім членам ринку.

Знання будь-яких важливих змін поширюється так стрімко і адаптація до них наступає так швидко, що ми зазвичай просто не звертаємо уваги на те, що відбувається протягом цих коротких перехідних періодів і обмежуємося порівнянням двох станів майже-рівноваги, які існували до і після них.

Але протягом цих коротких і нехтуваних інтервалів сили конкуренції функціонують і стають помітними, і саме події протягом цих інтервалів ми маємо вивчати, якщо ми маємо намір "пояснити" рівновагу, що слідує за ними.

Лише на ринку, в якому адаптація повільна у порівнянні зі швидкістю змін, процеси конкуренції діють постійно. І хоча причина того, чому адаптація повільна, може полягати в тому, що конкуренція слабка, наприклад, тому що існують спеціальні перешкоди для входу в професію чи через деякі інші фактори характеру природної монополії, повільна адаптація жодним чином не означає слабку конкуренцію.

Коли різноманіття близьких замінників велике і швидко змінюється, чи то якщо займає велику кількість часу дізнатися про відносні переваги доступних альтернатив, чи то якщо потреба у всьому класі товарів чи послуг існує лише уривчасто при нерегулярних інтервалах, прилаштування повинні бути повільними, навіть якщо конкуренція сильна і активна.

Плутанина об'єктивних фактів ситуації і характеру людської відповіді на них має властивість приховувати від нас важливий факт того, що конкуренція тим більше важлива, чим більш складні чи "неідеальні" об'єктивні умови, в яких вона діє. Дійсно, конкуренція не тільки благодійна лише коли вона "ідеальна", я схиляюся до того, щоб стверджувати, що потреба у конкуренція ніде не є настільки великою, як у областях, в яких природа товарів і послуг робить неможливим те, щоб коли-небудь утворився ідеальний ринок в теоретичному розумінні. Неминучі реальні недосконалості конкуренції є настільки ж вагомим аргументом проти конкуренції, як складнощі у досягненні ідеального вирішення у будь-якій іншій задачі є аргументом проти спроб вирішувати їх взагалі, або настільки ж, наскільки неідеальне здоров'я є аргументом проти здоров'я.

В умовах, коли ми ніколи не можемо очікувати багатьох людей, що пропонують такий самий однорідний продукт чи послугу, через постійно змінний характер наших потреб і нашого знання, чи через безмежну різноманітність людських вмінь і можливостей, ідеальний стан не може бути таким, що вимагає ідентичного характеру великої кількості таких товарів і послуг.

Економічна проблема - це проблема здійснення найкращого використання ресурсів, які ми маємо, а не таке, яке ми маємо здійснювати, якщо ситуація є відмінною від того, якою вона насправді є. Немає жодного сенсу говорити про використання ресурсів "так, наче" існує ідеальний ринок, якщо це означає, що ресурси мали б бути відмінними від тих, якими вони є, або в обговоренні того, що дехто робив би із ідеальним знанням, якщо нашою задачею має бути найкраще використання знання, яке мають живі люди.


Аргумент на користь конкуренції не грунтується на умовах, які б існували, якщо ми були б ідеальними. Хоча, якби об'єктивні факти допускали наближення конкуренції до ідеальної, це також забезпечило б найбільш ефективне використання ресурсів, і тому хоча є усі підстави усунути всі людські перешкоди конкуренції, це не означає, що конкуренція також не приносить настільки ж ефективне використання ресурсів, наскільки може бути принесено будь-яким відомим чином там, де природа конкретного випадку неідеальна.

Навіть там, де вільний вхід забезпечить не більше аніж те, що у будь-який момент всі товари і послуги, на які існуватиме ефективний попит, якщо вони дійсно будуть доступними, насправді виробляються за останніми поточними[6] видатками ресурсів, за якими у даній історичній ситуації вони можуть вироблятися, навіть хоча ціна, яку споживач має платити за них помітно вища і лише трохи нижча за витрати наступного найкращого способу, яким його потреба може бути задоволена - це, я стверджую, більше, ніж ми можемо очікувати від будь-якої іншої відомої системи.

Вирішальне твердження все ще просте, і полягає в тому, що дуже маловірогідно, що без штучних перешкод, які урядова діяльність або створює, або може прибрати, будь-які товари чи послуги будуть протягом будь-якого проміжку часу доступні лише за ціною, за якою сторонні можуть тримати більше, ніж нормальний прибуток, якщо вони зайдуть на ринок.

Практичний урок із усього цього, я думаю, полягає в тому, що ми маємо турбуватися значно менше про те, чи є конкуренція у певному випадку ідеальною і турбуватися значно більше, чи є там конкуренція взагалі. Що наші теоретичні моделі окремих галузей приховують, так це те, що в дійсності значно більша прірва розділяє конкуренцію від відсутності конкуренції, ніж ідеальну конкуренцію від неідеальної.

Проте поточна тенденція в обговоренні - бути нетерпимим до недосконалостей і мовчати про перешкоджання конкуренції. Ми ймовірно досі можемо вивчити більше про реальну значущість конкуренції вивчаючи результати, які регулярно наступають там, де конкуренція свідомо придушується, ніж концентруючись на недоліках реальної конкуренції у порівнянні із ідеалом, який нерелевантний по відношенню до даних фактів.

Я навмисно кажу "де конкуренція свідомо придушується", а не просто "де вона відсутня", тому що її головні наслідки зазвичай діють, навіть якщо і повільніше, так довго, допоки вони прямо не придушують із допомогою чи при допуску держави.

Погані наслідки, які, як показав досвід, є регулярними наслідками придушення конкуренції, знаходяться в іншій площини, аніж ті, які неідеальності конкуренції можуть спричинити. Набагато серйозніші, ніж те, що ціни можуть не відповідати граничним витратам - те, що із облаштованою монополією, витрати вірогідно будуть значно більше, ніж необхідно.

Монополія, що базується на переважаючій ефективності, з іншої сторони, робить порівняно менше шкоди, поки гарантовано, що вона зникне, як тільки хтось інший стане більш ефективним у наданні задоволення споживачам.

На завершення я хочу на мить повернутися до позиції, з якої я розпочав і переформулювати найважливіший висновок в більш загальній формі.

Конкуренція сутнісно є процесом формулювання точки зору: через поширення інформації, вона створює ту єдність і зв'язаність економічної системи, які ми припускаємо, коли ми думаємо про неї як про один ринок. Вона створює погляди, які люди мають про те, що найкраще і найдешевше, і через неї люди знають принаймні стільки про можливості і варіанти, як вони знають в дійсності.

Тому це процес, який включає постійну зміну у даних і важливість якого тому буде повністю непомічена будь-якою теорією, яка розглядає ці дані як постійні.