12
Nov
Хесус Уерта де Сото   
Фінансова криза і рецесія

Глибока фінансова криза і її результат - світова економічна рецесія, які ми передбачали роками, зрештою показали свої зуби. Насправді, нерозсудлива політика штучного кредитного розширення, яку дозволили і організували центральні банки (під проводом американського Федерального Резерву), що тривала останні п’ятнадцять років, не могла закінчитися інакше.

Цикл розширення, який зараз підійшов до завершальної фази, був запущений, коли американська економіка вийшла зі своєї останньої рецесії у 1992 р. і Федеральний Резерв узявся за масштабне штучне розширення кредиту і інвестицій, розширення, непідкріплене паралельним збільшенням у добровільних заощадженнях домогосподарств. Протягом багатьох років грошова маса у формі банкнот і депозитів (М3) росла із середнім рівнем десять відсотків на рік (що означає, що кожні шість чи сім років загальний об’єм грошей в обігу в світі подвоювався). Засоби обміну, що виникали на основі цієї глибокої фідуциарної інфляції, були розміщені на ринку банківською системою як новостворені займи, видані за крайньо низькими (і навіть негативними в реальних термінах) відсотковими ставками. Вищезазначене запустило спекулятивну бульбашку у формі значного підвищення у цінах на капітальні товари, нерухомі активи і цінні папери, які їх представляли, і які оберталися на фондовому ринку, на якому стрімко підвищувалися індекси.

Цікаво те, що так само, як і у "бурхливі" роки, що передували Великій Депресії 1929-го року, шок монетарного зростання значно не вплинув на ціни підгрупи товарів і послуг кінцевого споживання у структури виробництва (приблизно одна третина усіх товарів). Десятиліття, що минуло, так само, як і в 1920-ті, побачило значне збільшення продуктивності внаслідок запровадження у масовому масштабі нових технологій і значних підприємницьких інновацій, які, якщо б не «грошове і кредитне застілля», дали б підйом здоровому і підтримуваному зменшенню цін на одиницю товару чи послуги, які споживають усі громадяни. Більше того, повне залучення економік Китаю і Індії у глобалізований ринок поступово підняло реальну продуктивність виробництва споживацьких товарів і послуг навіть ще більше. Відсутність здорової "дефляції" у цінах на споживацькі товари в період такого значного росту у продуктивності, який відбувся у нещодавні роки, надає головне свідчення того, що монетарний шок серйозно порушив економічний процес.

Економічна теорія вчить нас тому, що, нажаль, штучне кредитне розширення і (фідуциарна) інфляція засобів обміну не пропонує жодних шляхів навпростець до підтримуваного економічного розвитку, жодних простих шляхів уникнення необхідних жертв і дисципліни, яких вимагають добровільні заощадження. (В дійсності, конкретно в Сполучених Штатах добровільні заощадження не тільки не змогли збільшитися, але у деякі роки навіть спадали до негативного рівня.)

Справді, штучне розширення кредиту і грошей не більше, аніж короткострокове вирішення, і часто навіть гірше. Насправді, сьогодні не існує жодних сумнівів щодо рецесійних наслідків, які монетарний шок завжди матиме у довгостроковій перспективі: новостворені позики (грошей, які громадяни перед тим не заощадили) прямо надають підприємцям купівельну спроможність, яку вони використовують у надмірно амбіційних інвестиційних проектах (у останні роки особливо у будівельному секторі і девелопменті нерухомості). Іншими словами, підприємці діють так, наче громадяни збільшили свої заощадження, коли вони насправді цього не зробили.

Широко поширена дискоординація в економічній системі має наслідком фінансову бульбашку ("іраціональне багатсво"), яка здійснює згубний вплив на реальну економіку, і раніше чи пізніше процес розвертається у формі економічної рецесії, яка позначає початок болісного і необхідного переналаштування.  Це переналаштування неминуче вимагає переконверсію цілої реальної виробничої структури, яку викривила інфляція.

Точною ознакою кінця ейфоричного монетарного "застілля" і початку рецесійного "похмілля" може бути багато речей, і вони можуть різнитися від одного циклу до іншого. У теперішніх обставинах найбільш очевидною ознакою було зростання цін сировини, конкретно на нафту, криза іпотечних субпраймів в Сполучених Штатах і, нарешті, провал важливих банківських інституцій, коли на ринку стало зрозуміло, що вартість їх пасивів перевищує вартість їх активів (виданих іпотечних позик).

Нині численні голоси із власними інтересами вимагають подальшого зниження відсоткових ставок і нових ін'єкції грошей, що дозволить тим, хто їх просить, завершити без збитків інвестиційні проекти.

Тим не менше, цей "стрибок у майбутнє" лише тимчасово відстрочить проблеми за рахунок того, що зробить їх серйознішими пізніше.  Криза настала, тому що прибутки компаній капітальних товарів (особливо у будівельному секторі і у девелопменті нерухомості) зникли через підприємницькі помилки, спровоковані дешевим кредитом і тому що ціни на споживацькі товари почали рости швидше, ніж ціни на капітальні товари.

На цьому етапі починаються болісні переналаштування і на додачу до спаду виробництва і збільшення незайнятості ми бачимо зараз дуже згубний ріст цін на споживацькі товари (стагфляцію).

Найбільш ретельний економічний аналіз і неемоційна, найбільш збалансована інтерпретація нещодавніх економічних і фінансових подій неминуче ведуть до висновку, що центральні банки (які у дійсності являються установами монетарного центрального планування) жодним чином не можуть досягти успіху у тому, щоб знайти найбільш вигідну монетарну політику для будь-якого моменту. Це саме те, що стало зрозумілим у випадку провалившихся спроб планувати зверху колишню радянську економіку.

Іншими словами, теорема економічної неможливості соціалізму, яку відкрили австрійські економісти Людвіг фон Мізес і Фрідріх А. Хаєк, цілком актуальна для центральних банків взагалі і до Федерального Резерву і (в один час) Алена Грінспена і (нині) Бена Бернанке зокрема. Відповідно до цієї теореми, неможливо організувати суспільство у термінах економіки, базуючись на примусових командах, що випускаються планувальною установою, оскільки така установа ніколи не зможе набути інформацію, яку вона потребує для того, щоб зробити свої команди відповідними до дійсності. Справді, немає нічого страшнішого, ніж дати волю "фатальній зарозумілості" - використовуючи Хаєковий влучний вираз - вірі у чиєсь всезання чи принаймні достатню мудрість і владу для того, щоб могти утримувати весь час найбільш підходящу тонко настроєну монетарну політику. Отже, замість того, щоб пом'якшувати найбільш інтенсивні підйоми і спади економічного циклу, Федеральний Резерв і у меншій мірі Європейський Центральний Банк, скоріше всього, були їх головними архітекторами і винними у їх погіршенні.

Тому дилема, з якою стикнувся Бен Бернанке і його рада директорів Федерального Резерву, так само як і інші центральні банки (починаючи із Європейського Центрального Банку), зовсім невтішна. Роками вони ухилялися від своєї фідуциарної відповідальності, і зараз вони потрапили у безвихідний стан.  Вони можуть або дозволити зараз початися рецесійному процесу із його оздоровлюючим, але болісним переналаштуванням, або вони можуть зволікати, покладаючись на чарівні ліки. В разі другого варіанту шанси навіть ще більшої стагфляції у не такому далекому майбутньому зростають експоненційно. (Саме цю помилку було зроблено після краху фондового ринку у 1987 р., помилку, що потягла за собою інфляцію кінця 1980-х і завершилася різкою рецесією 1990-1992 рр.)

Більше того, повторне введення політики дешевого кредиту на цій стадії лише перешкоджає необхідній ліквідації неприбуткових інвестицій і реконверсій компаній. Воно навіть може закінчитися пролонгацією рецесії на невизначений термін, як сталося у японській економіці, яка після того, як усі можливі інтервенції були випробувані, перестала відповідати на жодний із стимулів, що включав кредитне розширення або кейнсіанські методи.

Саме в цьому контексті "фінансової шизофренії" ми маємо інтерпретувати останні "постріли усліпу", здійснені монетарними можновладцями (які мають дві абсолютно протилежні відповідальності:  і контролювати інфляцію, і здійснювати ін'єкції ліквідності у фінансову систему, необхідні щоб попередити її колапс). Тому одного дня Фед рятує AIG, Bear Stearns, Fannie Mae і Freddie Mac, а наступного дозволяє Lehman Brothers рухнути з дійсно виправданого приводу "надати урок" і недопущення створення моральної загрози. Насамкінець, у світлі подій, що розгорталися, уряд США оголосив план на 700 мільярдів доларів для придбання неліквідних (тобто нічого не вартих) активів у банківської системи. Якщо цей план фінансується податками (а не більшою інфляцією), він означатиме важкий податковий тягар на домогосподарства саме тоді, коли в них найменше можливостей його винести.

Економіки Європейського Союзу порівняно у дещо гіршому стані (якщо ми не беремо до уваги ефект від політики розширення і послідовного знецінення долара і відносні більші жорсткості у Європі, зокрема на ринку праці, які мають потенціал зробити рецесії в Європі довшими і більш болісними). Політика розширення Європейського Центрального Банку, хоча і не позбавлена серйозних помилок, була дещо менш безвідповідальною, ніж політика Федерального Резерву. Більше того, задоволення вимог для прийняття до валютного блоку євро (маастріхтські критерії) включали оздоровлююче і помітне відновлення головних європейських економік. Лише небагато країн на периферії, таких як Ірландія і особливо Іспанія, зайнялися значним кредитним розширенням із часу коли вони ініціювали процеси по входженню.

Характерний приклад - те, що сталося в Іспанії. Іспанська економіка переживала економічний бум, що частково завдячував реальним причинам (лібералізуючим структурним реформам, які зачалися у адміністрації Хосе Марії Азнара). Тим не менше, бум також багато в чому був запущений штучним розширенням грошей і кредиту, які виросли приблизно в три разі більше, ніж у Франції і Німеччині.

Іспанські економічні агенти по суті інтерпретували зниження у відсоткових ставках, які були результатом процесу входження, у термінах легких грошей, традиційних для Іспанії: більша доступність легких грошей і масові запити на позики від іспанських банків (переважно для фінансування спекуляцій нерухомістю), позик, які ці банки надавали створюючи гроші ex nihilo [із нічого] тоді, як європейські центральні банкіри незворушно за цим спостерігали. Зіткнувшись зі зростанням цін, Європейський Центральний Банк залишився вірний своїй задачі і вирішив не знижувати відсоткові ставки, незважаючи на труднощі членів Монетарного Союзу, які, так само, як Іспанія, зараз відкривають, що більшість їх інвестицій у нерухомість були помилковими і ведуть до затяжної і болісної реорганізації їх реальних економік.

За цих обставин найбільш підходящою політикою буде лібералізувати економіку на всіх рівнях (особливо на ринку праці), щоб дозволити стрімкі перерозміщення продуктивних факторів (зокрема праці) до прибуткових секторів. Так само суттєво важливо знизити бюджетні витрати і податки для того, щоб збільшити доступні доходи серйозно заборгувавших економічних агентів, які мають виплатити свої позики якмога скоріше. 

Економічні агенти загалом і компанії зокрема можуть відновити свої фінанси скорочуючи затрати (особливо затрати на працю) і виплачуючи позики. Для цієї мети суттєво важливі дуже гнучкий ринок праці і значно більш заощадливіший громадський сектор. Ці фактори фундаментальні для того, щоб ринок якмога швидше показав реальну вартість помилково зроблених інвестицій і таким чином заклав фундамент для здорового, підтримуваного економічного відновлення у майбутньому, для загального блага. Сподіваємося, не такого віддаленого.

Жовтень 2008

Хесус Ууерта де Сото, професор економіки у Rey Juan Carlos University в Мадриді, - провідний австрійський економіст Іспанії. Як автор, перекладач, видавець і викладач він також один з найбільш активних послів класичного лібералізму у світі.  Він автор "Грошей, банківського кредиту і економічних циклів"

Публікується з дозволу автора.

Коментувати у блозі