14
Nov
Френк Шостак   
Що не так із ВВП?

Щоб зрозуміти стан економіки, більшість людей покладається на статистику, що зветься валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Модель ВВП дивиться на вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом певного часового інтервалу, зазвичай кварталу чи року. Ця статистика конструюється у відповідності із поглядом, що рушійною силою економіки є не виробництво добробуту, а радше його споживання. Тут має значення попит на кінцеві товари і послуги. Оскільки споживацькі видатки - найбільша частина загального попиту, зазвичай стверджується, що споживацький попит надає руху економічному зростанню.

Фокусуючись виключно на кінцевих товарах і послугах, модель ВВП поринає у світ фантазій, де товари з'являються через бажання людей. Це абсолютно не відповідає реальності (а саме, питання стоїть в тому, чи може таке бажання бути задоволене). Все, що має значення при такому погляді, це попит на товари, який в свою чергу надає зростання його пропозиції.  Через те, що пропозиція товарів приймається на віру, ця модель повністю ігнорує саме існування різних стадій виробництва, що передуються появі кінцевого товару.

У реальному світі недостатньо мати попит на товари: дехто має мати засоби, щоб задовольнити людські потреби. Засоби - а саме, різні проміжні товари, що потрібні для виробництва кінцевих товарів - недоступні одразу самі по собі; вони мають бути вироблені. Отже, для того, щоб виготовити машину, існує потреба у вугіллі, що буде застосоване у виробництві сталі, яка в свою чергу буде застосована, щоб виробити набір інструментів. Вони в свою чергу використовуються, щоб виробити інші інструменти і механізми і так далі, допоки ми не досягнемо кінцевої стадії виробництва машини. Гармонійна взаємодія різних стадій виробництва має результатом кінцевий продукт. 

Модель ВВП створює враження, що це не діяльність особистостей створює товари і послуги, але щось поза цією діяльністю, щось, що зветься економікою. Тим не менше, на жодній стадії так звана "економіка" не має свого окремого життя, незалежного від індивідів. Ця так звана економіка - метафора, вона не існує. 

Скидаючи вартості кінцевих товарів і послуг до купи, урядові статистики закріплюють фікцію економіки шляхом статистики ВВП. Ставлячись до економіки як до чогось, що існує в реальному світі, мейнстрімові економісти досягають чудернацьких висновків, в яких те, що добре для індивідів може не бути добрим для економіки і навпаки. Оскільки економіка не може мати своє окреме життя без індивідів, очевидно, що те, що добре для індивідів, не може бути поганим для економіки.

Модель ВВП не може сказати нам, чи кінцеві товари та послуги, які були вироблені протягом конкретного періоду часу, є відображенням справжнього зростання добробуту чи відображенням споживання капіталу. 

Наприклад, якщо уряд береться за будівництво піраміди, яка абсолютно нічого не додає до благополуччя особистостей, модель ВВП біде ставитися до цього як до економічного зростання. В дійсності, будівництво піраміди відхилить реальні кошти від діяльностей, які будуть генерувати благопулуччя, тим самим придушуючи виробництво добробуту. 

Через те, що модель ВВП повністю нехтує проміжними стадіями виробництва, вона може становити невелику допомогу для оцінки циклів бумів і спадів. Не дивно, що мейнстрімові економісти змушені робити висновок, що рецесії є відповідями на неочікуване падіння у споживацьких витратах. Як наслідок, доволі логічно в межах структури ВВП виступати за вільну монетарну політику заради відновлення "економіки".

Сама ідея ВВП складає враження, що існує така річ як національний продукт. Тим не менше, в реальному світі добробут виробляться кимось і належить комусь. Іншими словами, товари і послуги не виробляються у сумі і не обраховуються одним верховним лідером. Це в свою чергу означає, що уся концепція ВВП позбавлена будь-якої основи у реальності. Це пуста концепція. 

Відповідно до Мізеса сама ідея, що хтось може встановити вартість національного продукту до деякої міри натягнута: 

Спроба визначити у грошах добробут нації чи усього людства настільки хлопчача, як містичні спроби розв'язати загадки Всесвіту, займаючись вимірами піраміди Хеопса.

Більше того,

якщо у розрахунках бізнесу запас картоплі оцінюється в 100 доларів, ідея полягає в тому, що буде існувати можливість продати її чи замінити за цієї суми. Якщо уся підприємницька одиниця оцінюються в 1 000 000 доларів, це означає, що хтось очікує продати її за цей гроші. Бізнесмен може конвертувати свою власність в гроші, а нація не може.

На додачу до цих моментів існують серйозні проблеми, що стосуються розрахунку статистики ВВП. Щоб підрахувати підсумок, декілька речей мають бути складені разом. Щоб скласти речі разом, вони мають мати якусь спільну одиницю виміру. Неможливо додавати холодильники до машин і сорочок, щоб отримати підсумок кінцевих товарів. Оскільки підсумок реального продукту не може бути осмислено виражено, очевидно, не може бути визначена його кількість..

Щоб вирішити цю проблему, економісти застосовують підсумкові монетарні видатки на товари, які вони ділять на середні ціни цих товарів. Тим не менше, в цьому є серйозна проблема. Що таке ціна? Це ставка обміну між товарами, встановлена у транзакції між двома індивідами у конкретному місці у конкретний момент часу. Ціна, або ставка обміну одного товару у термінах іншого, - це об'єм іншого товару, поділений на об'єм першого. У грошовій економіці ціною буде об'єм грошей, поділений на об'єм першого товару. 

Припустимо пройшли дві транзакції. У першій транзакції один телевізор був обміняний на 1000 доларів. У другій транзакції одна сорочка була обміняна на 40 доларів. Ціна або ставка обміну у першій транзакції 1000 доларів/1 телевізор. Ціна у другій транзакції 40 доларів/1 сорочку. Для того, щоб порахувати середню ціну, ми маємо додати ці два відношення і поділити їх на 2. Тим не менше, 1000 доларів/1 телевізор не може бути додане до 40 доларів/1 сорочка, що означає, що неможливо встановити середню ціну.

Цікаво відмітити, що на товарній біржі ціни котируються як долари/барель нафти, долари/унція золота, долари/тона міді тощо. Очевидно, що встановлювати середнє із цих цін не матиме жодного сенсу. Про це Ротбард написав: "Отже, будь-яка концепція середнього рівня цін включає додавання чи множення кількостей цілком різних одиниць товарів, таких як масло, капелюхи, цукор тощо, і тому беззмістовна і нелегітимна".

Застосування різних витончених методів для обчислення середнього рівня цін не може обійти сутнісне питання, яке полягає в тому, що неможливо встановити середній рівень цін різних товарів і послуг. Відповідно, різні індекси цін, які обраховують урядові статистики, лише довільні числа. Тим не менше, якщо цінові дефлятори беззмістовні, то так сама беззмістовна і статистика реального ВВП.

Отже хто ми такі, щоб періодично робити гучні заяви, що економіка у виразі реального ВВП виросла не деякий відсоток? Все, що ми можемо сказати, це те, що цей відсоток немає нічого спільного із реальним економічним зростанням і що скоріше всього він відображає темп монетарного накачування.

Як правило, чим більше грошей створюється центральним банком і банківським сектором, тим значнішими будуть монетарні витрати. Це в свою чергу означає, що рівень зростання того, на що чіпляється ярлик реальної економіки, буде близько відображати зростання у грошовій масі.

Тому не дивно, що у структурі ВВП, центральний банк може спричинити реальне економічне зростання і більшість економістів, які по-рабському слідують цій структурі вірять, що це дійсно так. Більшість так званих економічних досліджень виробляють "наукове підтвердження" популярних уявлень про те, що шляхом монетарного накачування центральний банк може створювати зростання економіки. Всі ці дослідження недоглядають те, що ніякого іншого висновку не може бути досягнуто, як тільки усвідомлено, що ВВП - це близький родич грошового запасу.

Комусь може скортіти запитати, чому необхідно знати зростання так званої "економіки"?  Якій меті може послугувати така інформація? У вільній нестримуваній економіці, ця інформація матиме мало користі для підприємців. Єдиний індикатор, на який покладається підприємець, це прибуток і збиток. Як інформація про те, що так звана "економіка" виросла на 4 відсотки за певний період часу може допомогти підприємцю отримати прибуток? 

Що потрібно підприємцю, так це не загальна інформація, а радше специфічна інформація стосовно попиту на його специфічний продукт чи продукти. Підприємець сам має встановити свою власну мережу інформації стосовно конкретної справи.

Тим не менше, стан справ відрізняється, коли уряд і центральний банк втручається у бізнес. За цих обставин жодний бізнесмен не може ігнорувати статистику ВВП, оскільки уряд і центральний банк реагують на цю статистику шляхом фіскальних і монетарних політик. Схожим чином, учасники фінансових ринків ретельно слідкують за статистикою ВВП для того, щоб оцінити вірогідні відповіді центрального банку.

Ціла армія економістів зайнята вгадуванням того, чи буде центральний банк знижувати чи підвищувати відсоткову ставку. Більш того, щоб надати раціональне пояснення усього цього, була винайдена нова форма економіки, названа макроекономікою. Немає потреби казати, що економіка такого типу не має справи із реальним світом, а радше із неіснуючою сутність, що зветься економікою. 

Використовуючи структуру ВВП, урядові і центро-банківські службовці створюють враження, що вони можуть спрямовувати економіку. Відповідно до цього міфу, очікується, що "економіка" послідує шляхом зростання окресленим усезнаючими службовцями. Отже, щоразу, як рівень зростання спадає нижче окресленого шляху зростання, від службовців очікується, що вони нададуть "економіці" підходящого поштовху. Навпаки, щоразу, як "економіка" зростає занадто швидко, від службовців очікують, що вони втрутяться, щоб охолодити рівень зростання "економіки".

Якщо б вплив цих політик був обмежений лише статистикою ВВП, тоді б усі вправи були нешкідливими. Тим не менше, ці політики втручаються в діяльність виробників добробуту, і у такий спосіб підривають благополуччя людей. Щоб навести конкретний приклад, діючи, щоб зробити неіснуючу сутність "економіку" більш ефективною, службовці уряду США зайняті знищенням великого генератору добробуту - Майкрософту. Схожим чином, шляхом монетарного накачування і маніпуляцій відсотковими ставками, Федеральний Резерв не допомагає генерувати більше процвітання, а радше запускає у рух "сильніший ВВП" і як наслідок загрозу циклу буму-спаду - тобто економічного зубожіння.

Отже ми можемо зробити висновок, що модель ВВП - пуста абстракція, позбавлена будь-якого зв'язку з реальним світом. Незважаючи на це, модель ВВП у великому попиту і службовців уряду і центрального банку, оскільки вона надає виправдання його втручання у бізнеси. Вона також надає ілюзорну платформу для оцінки корисності урядових службовців. 

Публікується з дозволу Інституту Мізеса

Коментувати у блозі