23
Dec
Alex Martynov   
Про захист прав деяких акціонерів

Вчора прийняли цікаві зміни до закону "Про акціонерні товариства" (Стаття 65-1). Тепер:

Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм прості акції... У такому разі акціонери зобов’язані продати належні їм прості акції зазначеній у цій частині особі (особам).

Ціна примусового викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість... З метою здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства наглядова рада... приймає рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності... або звертається до фондової біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу...

От вам і непорушність права приватної власності, гарантована Конституцією.


blog comments powered by Disqus