03
Dec
Мюррей Ротбард   
Фон Мізес по суті

У світі політики і ідеологій нас завжди ставлять лише перед двома альтернативами, після чого закликають робити вибір із заданих варіантів. У 1930-х ліві казали нам, що ми маємо обирати поміж комунізмом і фашизмом, що це були єдині можливі для нас альтернативи. Зараз у світі сучасної американської економіки ми маємо обирати між "вільно-ринковими" монетаристами і кейнсіанцями, і ми маємо приписувати величезну вагу тій кількості, на яку збільшує грошову масу федеральний уряд, або точному рівню федерального дефіциту.

Фактично, забуто третій шлях, набагато переважаючий незначні сварки щодо монетарно-фіскальної "суміш" державної політики. Оскільки майже ніхто не розглядає третю альтернативу: викорінення як такого будь-якого урядового впливу чи контролю за грошовою масою чи будь-якими іншими частинами економічної системи. Це відкинутий шлях ІСТИННОГО вільного ринку, шлях, за який усе життя боровся і який прославляв один одинокий, безкомпромісний, заслужений і неймовірно продуктивний економіст - Людвіг фон Мізес. Не буде перебільшенням сказати, що якщо світ вирветься із полону отруйного етатизму чи якщо економічна наука коли-небудь насправді повернеться до тверезого і коректного економічного аналізу, нам доведеться покинути сучасне болото і перейти на ті тверді засади, які для нас розвинув Людвіг фон Мізес.

Глава 1. Австрійська Школа.

Людвіг фон Мізес (1881-1973) народився 29 вересня 1881 року у місті Лємберг (нині Україна), на той час частині Автро-Угорської імперії, де на австрійській залізній дорозі працював його батько, Артур Едлер фон Мізес, визначний інженер-будівельник. Зростаючи у Відні, Мізес вступив до Віденського Університету на зламі століть, прагнучи здобути ступінь у праві та економіці. Він помер 10 жовтня 1973 року в Нью-Йорку.

Мізес народився і виріс під час значного підйому видатної "Австрійської Школи" економіки, і ні сам Мізес, ані його суттєвий вклад в економічну думку не можна зрозуміти відокремлено від традиції австрійської Школи, яку він вчив і поглинав.

У другій половині дев'ятнадцятого століття стало зрозумілим, що "класична економіка", яка досягла свого апогею в Англії завдяки Давіду Рікардо та Джону Стюарту Міллю, виявилася абсолютно неспроможною прояснити окремі моменти декількох фундаментальних вад. Критичною вадою була спроба аналізувати економіку у термінах "класів", а не дій окремих індивідів. Як наслідок, класичні економісти не змогли знайти правильне пояснення засадничих сил, що визначають вартості і відносні ціни на товари і послуги. Не могли вони і аналізувати дії споживачів - вирішальний фактор у діяльності виробників в економіці. Розглядаючи, наприклад, "класи" товарів, класичні економісти так і не змогли вирішити "парадокс ціни": факт того, що хліб будучи неймовірно корисним благом мав низьку ринкову вартість, в той час як діаманти, предмет розкоші, а отже лише мішура в термінах виживання людини, мав дуже високу вартість на ринку. Якщо хліб вочевидь корисніше, ніж діаманти, тоді чому хліб розглядається настільки дешевше на ринку?

Відчайдушно намагаючись вирішити цей парадокс, класичні економісти, на жаль, вирішили, що вартості фундаментально розділені, що хліб, хоча і вищий у "вартості використання", ніж діаманти, якимось чином нижчий у "вартості обміну". Через цей розділ пізніше покоління авторів оголосили ринкову економіку як таку, що трагічно хибно спрямовує ресурси на "виробництво для прибутку" на відміну від більш корисного "виробництва для використання".

Не в змозі аналізувати дії споживачів, класичні економісти не змогли раніше, ніж австрійці прийти до прийнятого пояснення того, що визначає ціні на ринку. У пошуку вирішення вони невірно заключили, що (а) вартість - щось притаманне товарові; (б) ціна надається цим товарам через процес виробництва; і (в) остаточним джерелом вартості є "кошти" виробництва чи навіть кількість годин праці, затрачених при такому виробництві.

Саме аналіз Рікардо пізніше уможливив ідеально логічний висновок Карла Маркса, що так як вся вартість - продукт кількості годин праці, то усі вигоди і прибутки, якими володіють капіталісти і роботодавці мають "додаткову вартість", несправедливо відділену від справжнього заробітку робочого класу.

Надавши таким чином підгрунтя для Марксизму, пізні рікардіанці спробували відповісти, що капітальне устаткування було продуктивним і отже заслуговувало свою чесно зароблену частку прибутку. Але марксисти могли справедливо надати спростування, що капітал теж був "втіленою" або "замороженою" працею і тому зарплати мають ввібрати всі виручки від виробництва.

Класичні економісти не мали прийнятного пояснення чи виправдання прибутку. Знову ж таки, розглядаючи частки виручки від виробництва у термінах "класів", рікардіанці могли побачити лише триваючу "класову боротьбу" між "зарплатами", "прибутками" і "рентою" із робітниками, капіталістами і землевласниками вічно воюючими за свої відповідні частки. Думаючи лише у термінах агрегаторів, рікардіанці на свою біду розділили питання "виробництва" і "розподілу", де розподіл - суть конфлікту між ворогуючими класами. Вони були змушені зробити висновок, що якщо зарплати підвищуються, це може бути зроблено лише за рахунок зменшення прибутку і ренти або навпаки. Знову ж таки, рікардіанці створили підгрунтя для марксистської системи.

Таким чином, дивлячись на класи, а не на окремих індивідів, класичні економісти не тільки були змушені кинути спроби будь-якого аналізу споживання і були неправі у поясненні вартості і ціни, вони навіть не змогли наблизитися до пояснення ціноутворення окремих факторів виробництва: конкретних одиниць праці, землі чи капіталу. Коли пройшла половина дев'ятнадцятого століття, дефекти і хибні твердження економістів-рікардіанців стали кидатися у вічі ще більше. Сама економіка зайшла у глухий кут.

У історії людських винаходів часто траплялося так, що схожі відкриття були зроблені в однаковий час цілком незалежно людьми, віддаленими у великій мірі у просторі і в умовах. Вирішення зазначених вище парадоксів з'явилося, цілковито незалежно і у різних формах, одного року, 1871, завдяки Вільяму Стенлі Джевонсу в Англії, Леону Вальрасу в Лузанні, Швейцарія і Карлові Менгеру у Відні. Того року, народилася сучасна або "нео-класична" економіка. Вирішення Джевонса і його нове економічне бачення було фрагментарним і неповним, більше того, йому довелося боротися проти величезного престижу, який акумулювала рікардіанська економіка у щільному інтелектуальному світові Англії. Як результат, Джевонс мав мало впливу і зміг привернути лише небагатьох послідовників. Вальрасова система також мала небагато впливу у свій час; як ми далі побачимо, вона на превеликий жаль, переродилася у пізніших роках як основа помилковостей сучасної "мікроекономіки". Набагато більш визначним баченням і вирішенням із трьох нео-класиків було вирішення Карла Менгера [1], професора економіки Віденського Університету. Саме Менгер заснував "Австрійську Школу".

Новаторська робота Менгера отримала повну реалізацію у великій системній роботі його блискучого учня і наступника у Віденському Університеті, Ойгена фон Бьом-Баверка. Саме монументальна робота Бьом-Баверка, написана значною мірою протягом 1880-х, що втілилася у його тритомному "Капіталі та відсотку" [2], сформувала зрілий продукт Автрійської Школи. Були й інші видатні і продуктивні економісти, які внесли свій вклад до Австрійської Школи протягом двох останніх десятиліть дев'ятнадцятого століття. Особливо помітний серед них зведений брат Бьом-Баверка - Фрідріх фон Візер і в певній мірі американський економіст Джон Бейтс Кларк, але Бьом-Баверк перевищував їх усіх.

Австрійські, або Менегерівсько-Бьом-Баверківські, вірішення дилем економіки були набагато більш всебічними, ніж у рікардіанців, тому що австрійські вирішення були укорінені у зовсім іншій епістемології. Австрійці правильно сконцентрувалися у своєму аналізі на індивіді, на діючому особі, який робить свої вибори на основі своїх власних вподобань і цінностей у реальному світі. Починаючи із індивідів, австрійці змогли вивести свій аналіз економічної активності і виробництва із цінностей і бажань індивідуальних споживачів. Кожен споживач діє на основі власної шкали вподобань і цінностей, і саме ці цінності взаємодіють і поєднуються, щоб утворити споживацький попит, який формує основу і напрямок усієї виробничої діяльності. Засновуючи свій аналіз на індивіді, який стикається з реальним світом, австрійці побачили, що виробнича діяльність базувалася на очікуваннях задовольнити попит споживачів.

Отже, австрійцям стало очевидно те, що жодна виробнича діяльність, ані праці, ані жодного іншого виробничого фактору, не може надавати вартість товарам чи послугам. Вартість складається із суб'єктивних оцінок індивідуальних споживачів. Простіше кажучи, я можу витратити тридцять років праці і інших ресурсів, працюючи над удосконаленням гігантського парового трициклу. Тим не менше, якщо, пропонуючи цей продукт, я не знайду жодного споживача, який придбав би цей трицикл, економічно він має невиправдану вартість, незалежно від того хибно спрямованого зусилля, яке я витратив на нього. Вартість - це оцінки споживачів, і відносні ціни товарів і послуг визначаються мірою і інтенсивністю споживацьких оцінок і бажань цих продуктів [3].

Направлено розглядаючи індивіда, а не на загальні "класи", австрійці змогли легко вирішити "парадокс вартості", який заплутав класиків. Тому що жоден індивід на ринку ніколи не стоїть перед вибором між "хлібом" як класом та "діамантами" як класом. Австрійці показали, що чим більша кількість - більше число одиниць - товару, яким хто-небудь володіє, тим меншу вартість він надає кожній окремій одиниці. Людина, що пробирається через пустелю, позбавлена води, буде надавати надзвичайно високу оцінку "корисності" чашки води, в той час як та сама людина у міських умовах Відню чи Нью-Йорку, із достатньою кількістю води навколо, буде надавати дуже низьку оцінку "корисності" кожної окремої чашки. Отже ціна, яку вона заплатить за чашку води в пустелі, буде незмірно вище, ніж у Нью-Йорку. Простіше кажучи, індивід у своїй діяльності стикається і обирає у термінах специфічних одиниць вимірювання, "границь", і винахід австрійців був названий "законом спадаючої граничної корисності". Причина, з якої "хліб" настільки дешевше "діамантів", в тому, що число доступних буханок хліба незмірно вище числа каратів діамантів: тобто вартість і ціна кожної буханки буде набагато меншою за вартість і ціну кожного карату. Не існує протиріччя між "вартістю використання" і "вартістю обміну". Беручи до уваги велику кількість доступних буханок, для індивіда кожна буханка є менш "корисною", ніж кожен карат.

Така сама зосередженість на діях індивідів, тобто "граничний аналіз", вирішив проблему "розподілу" прибутку на ринку. Австрійці продемонстрували, що на кожну одиницю фактору виробництва, незалежно від того чи це різні типи праці, землі чи капітального устаткування, на ринку встановлюється ціна на основі її "граничної продуктивності". Простіше кажучи, на основі того, як кожна така одиниця насправді робить вклад у ціну остаточного продукту, який придбає споживач. Чим більша "пропозиція", кількість одиниць будь-якого фактору, тим меншою буде його гранична продуктивність, а отже і ціна; і чим менше його пропозиція, тим більше буде його ціна. Таким чином, австрійці показали, що немає безглуздої і надуманої класової боротьби чи конфлікту між різними класами факторів, натомість, кожен фактор виробництва гармонійно робить вклад у остаточний продукт, направлений на задоволення найбільш інтенсивних потреб споживачів у найефективніший спосіб (тобто у найменш ресурсомісткий спосіб). Отже кожна одиниця кожного фактору заробляє свій граничний продукт, свою власну частку у результаті виробництва. Насправді, якби існував будь-який конфлікт інтересів, він був би не між різними факторами виробництва - землею, працею і капіталом - а між конкуруючими постачальниками однакових факторів. Наприклад, якщо хтось знайшов би новий запас мідної руди, збільшена пропозиція знизила б ціну на мідь, це принесло б користь споживачам і прибуток співпрацюючим факторам праці і капіталу. Єдине невдоволення могло б бути серед існуючих власників мідно-рудних шахт, які залишилися б зі зниженою ціною на власний продукт.

Таким чином, австрійці показали, що на вільному ринку не існує відокремлення "виробництва" і "розподілу". Вартість і попит всіх споживачів визначає остаточну ціну на споживацькі товари, товари, що придбають споживачі, що задає напрямок виробничої діяльності і в свою чергу визначає ціни на співпрацюючі одиниці факторів: рівні індивідуальних зарплат, рент та цін на капітальне устаткування. "Розподіл" прибутку - просто наслідок ціни на кожен фактор. Отже, якщо ціна на мідь 20 центів за фунт, і власник міді продає 100 тисяч фунтів міді, власник отримає 20 тис доларів через "розподіл"; якщо чиясь зарплата 4 долари на годину, і він працює 40 годин на тиждень, він отримає 160 доларів за тиждень, і так далі.

Як щодо прибутків і проблеми "замороженої праці" (праці, втіленої в механізми)? Знову ж таки з аналізу індивіда, Бьом-Баверк побачив, що базовим законом людської діяльності є те, що кожна особа бажає задовольнити свої потреби, свої цілі, так швидко, як це тільки можливо. Отже, кожна особа надасть перевагу теперішнім товарам і послугам, аніж чекатиме на ці товари і послуги через якийсь проміжок часу у майбутньому. Пташка в руці завжди коштуватиме більше, ніж та сама пташка на дереві. Саме через цей одвічний факт "переваги у часі" люди не інвестують весь свій дохід в капітальне обладнання, щоб збільшити об'єм товарів, які можна буде виробити у майбутньому. Тому що спершу їм треба споживати товари зараз. Але кожна особа, в різних культурах і умовах, має різний рівень переваги у часі, надання переваги товарам зараз до товарів пізніше. Чим більше їх рівень переваги у часі, тим більшу частину свого доходу вони будь споживати зараз, чим менший рівень, тим більше вони будуть заощаджувати і інвестувати у майбутнє виробництво. Саме факт переваги у часі породжує відсоток і прибуток, і саме міра і інтенсивність переваги у часі будуть визначати яким буде рівень ставки відсотку ставки і прибутку.

Візьмемо для прикладу ставку відсотку по кредиту. Схоластичні філософи католицької церкви в середньовічний період і в ранні нові часи по-своєму були видатними економістами і ринковими експертами, але єдиною річчю, яку вони ніколи не змогли пояснити, було правлення відсотку за позику. Вони могли зрозуміти отримання прибутку від ризикованого інвестування, але вони взяли від Аристотеля те, що гроші самі по собі непродуктивні і безрезультатні. Тому як можна виправдати відсоткову ставку (вважаючи, що немає ризику як такого)? Не в змозі знайти відповідь, церква і схоласти дискредитували такий підхід у очах мирян, заклеймивши як гріховне "лихварство" будь-які відсотки за позичку. Саме Бьом-Баверк остаточно знайшов вирішення у концепції переваги у часі. Тому що коли кредитор дає 100 доларів позичальнику в обмін отримуючи 106 доларів через рік, вони вдвох не обмінюються одним і тим самим. Кредитор дає позичальнику 100 доларів "теперішнього товару", грошей, які позичальник може використати в будь-який час зараз. А позичальник дає кредиторові в обмін не гроші, а розписку, перспективу отримати гроші через рік. Простіше кажучи, кредитор дає позичальнику "теперішній товар", в той час як позичальник дає кредиторові лише "майбутній товар", гроші, на які кредитор змушений буде чекати рік, до того часу, коли він зможе ними скористатися. І беручи до уваги те, що загальний факт переваги у часі робить теперішні товари більш коштовними, ніж майбутні товари, кредитор має встановлювати, а позичальник буде готовий заплатити, винагороду за теперішній товар. Така винагорода - ставка відсотку. Наскільки великою буде така винагорода буде залежати від рівня переваги у часі кожного на ринку.

На цьому Бьом-Баверк не спинився, він продовжив в тому, що показав, як перевага у часі визначає рівень прибутку бізнесу таким самим чином: насправді, "нормальний" рівень прибутку бізнесу є ставкою відсотку. Тому що коли праця чи земля, залучені у процес виробництва, визначальним фактом є те, що їм не треба чекати, як їм довелося б чекати при відсутності капіталістів-роботодавців, їх грошей до того часу, коли продукт буде вироблений і проданий споживачу. Якби не було роботодавців-капіталістів, тоді працівникам та землевласникам довелося б трудитися місяцями і роками без оплати до того часу, як кінцевий продукт - автомобіль або хліб, або пральна машина - буде проданий споживачу. Але капіталісти служать добру службу, зберігаючи гроші зі свого доходу наперед і потім платячи працівникам і землевласникам зараз, коли вони працюють, потім капіталісти виконують функцію очікування до того часу, коли кінцевий продукт продається споживачу, і вже після цього отримують свої гроші. Саме за ці життєво необхідні послуги працівники і землевласники охоче погоджуються "платити" капіталістам свої прибутки і відсотки. Капіталісти, простіше кажучи, знаходяться у позиції "кредиторів", які заощадили і виплачують теперішні гроші і потім чекають на остаточні відшкодування. Працівники та землевласники в певному значенні "позичальники", чиї послуги принесуть плоди лише через певний проміжок часу в майбутньому. Знову ж таки, нормальний рівень прибутку бізнесу буде визначатися величиною різних рівнів переваги у часі.

Бьом-Баверк також висловив це іншим чином: капітальні товари не просто "заморожена праця", це також заморожений час (і земля); і саме у визначальному елементі часу і переваги у часі можна зайти пояснення прибутку і відсотку. Він також неймовірно вдосконалив економічний аналіз капіталу, бо у порівнянні не тільки із рікардіанцями, але із більшістю економістів-сучасників, він бачив, що "капітал" не просто гомогенна маса [4] або певна кількість. Капітал - заплутана решітка, яка має часовий вимір, і економічне зростання та зростаюча продуктивність походить від додавання не просто до кількості капіталу, але до його часової структури, щоб вибудовувати "довші і довші процеси виробництва". Чим нижчий рівень переваги у часі людей, тим більше вони згодні пожертвувати споживанням зараз для того, щоб заощадити і інвестувати у ці довші процеси, які принесуть значно більші результати у вигляді споживацьких товарів в якийсь час у майбутньому.

Глава 2. Мізес і "авcтрійська економічна школа": Теорія грошей і кредиту

Молодий Людвіг фон Мізес вступив до Віденського Університету у 1900 році, отримавши докторську ступінь з права і економіки у 1906 році. Він швидко зарекомендував себе одним з найталановитіших учнів на тривавшому довгий час семінарі Ойгена Бьом-Баврка. Тим не менше, занурений в австрійський підхід, Мізес зрозумів, що Бьом-Баверк і старші австрійці не пройшли дуже далеко: вони не поширили свій аналіз туди, де його можна було б застосувати, і що в результаті в австрійській економіці лишалися суттєві прогалини. Це, звичайно, притаманно будь-якій науковій дисципліні: розвиток відбувається тоді, коли студенти і учні стоять на плечах великих майстрів. І, тим не менше, дуже часто майстри відкидають або не здатні побачити цінність ідей своїх наступників.

Зокрема, головною прогалиною, яку усвідомив Мізес, був аналіз грошей. Це правда, що австрійці розв'язали задачу аналізу відносних цін на споживацькі товари, і так само на засоби виробництва. Але з часів класичних економістів гроші лишилися закритою скринькою, яка не піддавалася такому самому аналізу, як уся інша економічна система. Позаяк і старіші австрійці, і неокласики Європи і Америки підтримували це відокремлення, і гроші і "рівень цін" все більше аналізувалися окремо від решти ринкової економіки. Ми зараз пожинаємо невдалі плоди цього болісного поділу у сучасному відокремленні "мікро-" і "макро-" економік. "Мікроекономіка", принаймні, грубо заснована на діях індивідуальних споживачів і виробників, але коли економісти доходять до грошей, нас одразу кидають у чарівну країну нереальних агрегатів: грошей, "рівня цін", "національного продукту" і витрат. Якщо прибрати тверду основу індивідуальної дії, "макроекономіка" стрибає від одного набору помилок до іншого. В часи Мізеса, у першій декаді двадцятого століття, цей оманливий поділ уже почав стрімко розвиватися у роботах американця Ірвінга Фішера, який побудував детальні теорії "рівнів цін" і "швидкостей" без жодної основи у індивідуальних діях і без жодної спроби інтегрувати ці теорії із міцним каркасом неокласичного "мікро" аналізу.

Людвіг фон Мізес взявся виправити цей розкол і вивести економіку грошей і їх купівельної спроможності (хибно названої "рівнем цін") із австрійського аналізу індивіду і ринкової економіки, щоб прийти до більш цілісної економіки, яка пояснить усі частини економічної системи. Мізес досягнув цієї монументальної мети у своїй першій великій роботі "Теорії грошей і кредиту" [5] (Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 1912). Це було вражаюче досягнення новаторських поглядів, достойне самого Бьом-Баверка. Нарешті, економіка була цілою, інтегрованою областю аналізу, заснованому на людській діяльності; не мало бути ніякого розколу між грошима і відносними цінами, між мікро і макро. Механістичні Фішерові погляди на автоматичний зв'язок між кількістю грошей і рівнем цін, на "швидкість обігу" і "рівняння обміну" були детально спростовані Мізесом через послідовне застосування теорії граничної корисності до пропозиції і попиту на самі гроші.

А саме, Мізес показав, що "ціна" або купівельна спроможність грошової одиниці визначається на ринку так само, як ціна на будь-які інші товари - доступною кількістю і інтенсивністю споживацького попиту на цей товар (заснований на його граничній корисності для споживачів). У випадку грошей, попит на них - це попит на утримання у чиємусь грошовому залишку (в чиємусь гаманці або в банку на раніші чи пізніші витратити на корисні товари і послуги). Гранична корисність грошової одиниці (долару, франку, золотої унції) визначається інтенсивністю попиту на грошовий залишок, і взаємодія між кількістю доступних грошей і попиту на них визначає "ціну" долару (тобто скільки інших товарів долар може купити через обмін). Мізес погоджувався з класичною "кількісною теорією" в тому, що збільшення пропозиції доларів чи золотих унцій призведе до падіння його вартості чи "ціни" (тобто росту цін на інші товари і послуги), але він значним чином вдосконалив цей грубий підхід і поєднав його із загальним економічним аналізом. Для прикладу, він показав, що така зміна навряд чи пропорційна: збільшення пропозиції грошей має тенденцію знижувати їх вартість, але на скільки саме, і чи буде знижувати взагалі, залежить від того, що відбувається із граничною корисністю грошей, а отже і попитом громадськості на тримання своїх грошей у грошових залишках. Більше того, Мізес показав, що "кількість грошей" не збільшується великою одноразовою сумою: збільшення вводиться в одній точці економічної системи і ціни будуть рости лише тоді, коли нові гроші поширяться, як кола по воді, по всій економіці. Якщо уряд друкує нові гроші і витрачає їх, скажімо, на скріпки, відбувається не просте підвищення "рівня цін", як скажуть не-австрійські економісти, спершу доходи виробників скріпок і ціни на скріпки збільшаться, потім ціни постачальників скріпочної галузі і так далі. Тобто збільшення грошової маси змінює відносні ціни як мінімум тимчасово і може спричинити також і постійну зміну у відносних доходах.

Мізес також зміг показати, що рання і давно забута ідея Рікардо і його безпосередніх послідовників були абсолютно вірними в тому, що окрім промислового або споживчого використання золота, збільшення грошової маси не дає ніякої соціальної користі. Позаяк на відміну від таких факторів виробництва як земля, праця і капітал, збільшення яких веде до збільшення виробництва і вищого стандарту життя, збільшення грошової маси може лише розрідити їх купівельну спроможність - воно не збільшить виробництво. Якщо грошову масу кожного у його гаманці чи на банківському рахунку раптово магічно потроїти, життя суспільства не покращиться. Але Мізес показав, що велика привабливість "інфляції" (збільшення кількості грошей) якраз йде не від того, що кожен отримає нові гроші одночасно і в однаковій мірі, замість цього, уряд і його улюблені підрядники і отримувачі субсидій - перші, хто отримають нові гроші. Їх дохід збільшиться перед тим, як багато цін піднімуться, в той час, як ті нещасливі члени суспільства, які отримують нові гроші на кінці ланцюжка (або, як пенсіонери, взагалі не отримують нічого із нових грошей), програють, бо ціни підвищилися раніше, ніж вони змогли отримати збільшений дохід. Коротше кажучи, привабливість інфляції заключається в тому, що уряд і інші групи в економіці можуть тихо, але ефективно отримати користь за рахунок груп населення, в яких немає політичного впливу.

Інфляція - розширення грошової маси - як показав Мізес, це процес оподаткування і перерозподілу добробуту. У розвиваючійся вільноринковій економіці, що не стримується ініційованим урядом збільшеннями грошової маси, ціни, як правило, будуть падати, так як пропозиція товарів і послуг зростатиме. І падаючи ціні і затрати дійсно були приємною ознакою індустріального росту протягом більшої частини дев'ятнадцятого століття.

Застосовуючи граничну корисність до грошей, Мізес мав подолати проблему, яку більшість економістів вважали нездоланною: так званий "австрійський цикл". Економісти бачили, як ціни на яйця чи коней, чи хліб можуть бути визначені відповідними граничними корисностями цих одиниць, але на відміну від цих товарів, які мають попит через те, що вони будуть споживатися, гроші мають попит і утримуються у грошових залишках для того, щоб бути витраченими на товари. Тобто, ніхто не може мати попит на гроші (і мати для них граничну корисність), крім випадку, коли вони вже існували, мали ціну і купівельну спроможність на ринку. Але як тоді ми можемо повністю пояснити ціну грошей в термінах її граничної корисності, якщо гроші спочатку мають володіти вартістю, перед тим, як на них з'явиться попит? У своїй "теоремі регресії" Мізес розв'язав проблему "австрійського циклу", що стало одним з найважливіших його теоретичних досягнень, позаяк він показав, що логічно будь-хто може прослідкувати цю часову складову у попиті на гроші до стародавніх часів, коли грошові товари були не грошима, а корисними бартерними товарами із власною вартістю, коротше кажучи, до того дня, коли грошові товари (наприклад, золото чи срібло) отримували попит лише за свої якості як споживчі і придатні до прямого використання товари. Цим Мізес не тільки завершив логічне пояснення ціни і купівельної спроможності грошей, але його знахідки мали і інші важливі застосування. Позаяк це значило, що гроші могли зародитися лише одним способом: на вільному ринку, і із прямого попиту на цьому ринку на придатний для використання товар. І це значило, що гроші не могли зародитися завдяки уряду, який проголошує щось як гроші, або завдяки якомусь одномоментному соціального контракту, вони могли розвитися тільки із загально корисного і цінованого товару. Карл Менгер перед цим показав, що гроші, скоріше всього, з'явилися таким чином, але саме Мізес встановив абсолютну необхідність ринкового походження грошей.

Але це мало подальші наслідки. Позаяк це значило, на відміну від поглядів більшості тодішніх і нинішніх економістів, що "гроші" не просто випадкові одиниці чи шматочки паперу, визначені урядом: "долари", "фунти", "франки" тощо. Гроші мають виникнути як корисні товари, як золото, срібло чи щось інше. Оригінальна одиниця, одиниця розрахунку і обміну, була на "франком" чи "маркою", а золотим грамом чи срібною унцією. Монетарна одиниця, по суті, одиниця ваги специфічного цінного, такого що утворився на ринку, товару. Не дивно, що насправді всі сьогоднішні назви грошей: долар, фунт, франк і так далі, виникли як назви одиниць ваги золота чи срібла. Навіть у сьогоднішньому монетарному хаосі своди законів Сполучених Штатів досі визначають долар як одну тридцять п'яту (зараз одну сорок другу) золотої унції.

Цей аналіз разом із Мізесовою демонстрацією очевидних соціальних лих урядового збільшення маси довільно надрукованих "доларів" і "франків" вказує на дорогу до повного відділення уряду від монетарної системи. Позаяк це значить, що суть грошей - це вага золота чи срібла і це значить, що цілком можливо повернутися до такого стану речей, коли такі ваги будуть знову одиницею розрахунку і засобом монетарного обміну. Золотий стандарт далекий від того, щоб просто бути варварським фетишем чи ще одним нерозсудливим інструментом держави, він спроможний забезпечити гроші, вироблені самим ринком і не піддатні закладеним тенденціям інфляції і перерозподілу уряду, побудованій на примусі. Тверді, не-державні, гроші означатимуть світ, де ціни і затрати знову будуть падати у відповідь на зростання продуктивності.

Це були не єдині досягнення монументальної Мізесової "Теорії грошей та кредиту". Позаяк Мізес також продемонстрував роль банківської системи у розширенні грошової маси і показав, що вільна банківська система, система вільна від від урядового контролю і диктату, приведе не до широкого інфляційного розширення грошової маси, а до банків, які будуть вимушені платіжними вимогами до проведення твердої, не-інфляційної політики "міцних грошей". Більшість економістів захищали систему центрального банку (контроль над банками з боку урядового банку, як у випадку із Федеральною Резервною Системою) як необхідність для уряду, щоб обмежити інфляційні тенденції приватних банків. Але Мізес показав, що роль центральних банків заключалася якраз у протилежному: звільнити банки від суворих обмежень їхньої діяльності з боку вільного ринку і стимулювати і заохочувати їх до інфляційного розширення позик і депозитів. Система з центральним банком, це добре знали ті, хто вперше їх запропонував, завжди була інфляційним інструментом, який звільняв банки від ринкових обмежень.

Ще одним важливим досягненням "Теорії грошей і кредиту" було викорінення деяких не-індивідуалістичних аномалій, які шкодили австрійській концепції граничної корисності. Позаяк у протиріччі зі своєю власною методологією концентрації не реальних діях індивідів, австрійці погодилися із версією граничної корисності Джевонса-Вальраса, яка намагалася зробити її придатною для математичного вимірювання величиною. Навіть сьогодні, кожний економічний підручник пояснює граничну корисність в термінах "утилів", одиниць які начебто підлягають додаванню, множенню і іншим математичним операціям. Якщо студент відчуває, що у фразі "я оцінюю фунт масла в чотири утиля" немає жодного сенсу, такий студент буде абсолютно правим. Спираючись на розуміння свого товариша-студента на семінарі Бьом-Баверка, чеха Франца Кюхеля, Мізес остаточно спростував ідею того, що гранична корисність в будь-якому розумінні вимірювана, і показав, що гранична корисність має тільки порядкове ранжування, в якому окрема особа перераховує свої цінності місцями уподобання ("Я надаю перевагу А перед Б і Б перед В"), без того, щоб припускати існування будь-якої міфологічної одиниці кількості корисності.

Якщо немає сенсу в тому, щоб казати, що індивід може "виміряти корисність чого-небудь", то ще менше сенсу намагатися порівнювати корисності між людьми у суспільстві. Тим не менше, етатисти і егалітаристи намагаються таким чином використовувати теорію корисності протягом усього цього століття. Якщо ви можете сказати, що гранична корисність долара кожної людини спадає, коли вона накопичує більше грошей, то чи не можна сказати також, що уряд може збільшити "суспільну корисність" забираючи долар у багатої людини, яка оцінює його нижче, і віддаючи його бідній людині, яка буде оцінювати його вище? Те, що Мізес продемонстрував, що корисності не можуть бути виміряні, знищує виправдання через граничну корисності егалітарних політик уряду. І тим не менше, в той час, як економісти в основній своїй масі на словах підтримують ідею того, що корисність не можна порівнювати між індивідами, вони не звертають уваги і продовжують намагатися порівнювати і додавати "соціальні вигоди" і "соціальні затрати".

Глава 3. Мізес про бізнес-цикл

В "Теорії грошей і кредиту" були закладені, принаймні, зачатки іншого видатного досягнення Людвіга фон Мізеса: довгоочікуване пояснення неприємного і таємничого економічного феномену - бізнес-циклу. З часів розвитку промисловості і вдосконалення ринкової економіки в кінці вісімнадцятого століття, було помічено, що ринкова економіка підвладна нескінченній на вигляд серії повторюваних бумів і спадів, розширень, які інколи переростають у галопуючу інфляцію чи сильну паніку і депресію. Економісти намагалися висунути багато пояснень, але навіть найкращі з них несли одну фундаментальну ваду: жодне з них не спробувало інтегрувати пояснення бізнес-циклу з загальним аналізом економічної системи, з "мікро" теорією цін і виробництва. Дійсно, це було важко зробити, тому що загальний економічний аналіз показує, що ринкова економіка має тенденцію рухатися до "рівноваги" із повною зайнятістю, мінімальними помилками у прогнозуванні тощо. Звідки ж тоді беруться серії бумів і спадів?

Людвіг фон Мізес бачив, що так як ринкова економіка сама по собі не може призвести до тривалих циклів бумів і спадів, пояснення має лежати за межами ринку, в якомусь зовнішньому втручанні. Він побудував свою видатну теорію бізнес-циклів на трьох елементах, які до того часу не пов'язували.

1. Першим була демонстрація Рікардо шляху, яким уряд і банківська система затято розширюють грошову і кредитну маси, ведучи до росту цін (бум) і спричиняючи відтік золота і подальше звуження грошової маси і цін (спад). Мізес зрозумів, що це була відмінна базова модель, але вона не пояснювала, наскільки глибоко вражалась бумом виробнича система чи чому в такому разі депресія була неминучою.

2. Іншим елементом був аналіз капіталу і структури виробництва Бьом-Баверка.

3. Третім була демонстрація шведського "австрійця" Кнута Віксела важливості для виробничої системи і цін різниці між "природною" відсотковою ставкою (відсотковою ставкою без впливу кредитного розширення банків) і ставкою, яку насправді встановлювали банки на позики.

Із цих трьох важливих, але розпорошених теорій Мізес збудував свою видатну теорію бізнес-циклу. У гладко функціонуючу і узгоджену ринкову економіку приходить розширення банківського кредиту і банківських грошей, заохочене і підтримане урядом і його центральним банком. Коли банки розширюють грошову масу (банкноти чи депозити) і позичають нові гроші бізнесу, вони опускають відсоткову ставку нижче "природного" рівня чи рівня переваги у часі, тобто вільноринкового рівня, який відображає пропорції споживання і заощадження громадськості. Коли відсоткова ставка штучно занижена, бізнес бере нові гроші і розширює структуру виробництва, збільшуючи капітальні інвестиції, особливо у "віддалені" процеси виробництва: у довготривалі проекти, устаткування, промислову сировину і так далі. Нові гроші використовуються, щоб пропонувати більші зарплати і збільшувати інші затрати і перемістити ресурси у ці більш ранні чи "вищі" порядки інвестування. Тоді, коли працівники і інші виробники отримують нові гроші - їхні переваги у часі залишилися незмінними - вони витрачають їх у старих пропорціях. Але це означає, що суспільство не буде заощаджувати достатньо, щоб придбати нові інвестиції вищого порядку і колапс цих бізнесів і інвестицій стає невідворотнім. В такому разі рецесію або депресію можна розглядати як невідворотне переналаштування системи виробництва, за допомогою якого ринок ліквідовує хибні "переінвестиції" часів інфляційного буму і повертається до пропорцій споживання/інвестицій, яким надають перевагу споживачі.

Таким чином, Мізес вперше інтегрував пояснення бізнес-циклу із загальним "мікроекономічним" аналізом. Інфляційне розширення грошової маси зі сторони керованоъ урядом банківськоъ системи створює переінвестиції в галузь капітальних товарів і недоінвестиції у споживацькі товари і "рецесія" або "депресія" - необхідний процес, за допомогою якого ринок ліквідовує викривлення часів буму і повертається до вільноринкової системи виробництва, яка організована для задоволення потреб споживачів. Відновлення приходить, коли завершується процес налаштування.

Політичні висновки, що слідують із Мізесової теорії, діаметрально протилежні сучасним чи "кейнсіанським", чи "пост-кейнсіанським". Якщо уряд і його банківська система інфлюють кредит, мізесіанський рецепт (а) якомога швидше зупинити інфляцію і (б) не втручатися у рецесійне налаштування, не підтримувати рівень зарплат, цін, споживання чи хибних інвестицій, для того щоб дозволити необхідним ліквідаційним процесам зробити свою роботу якмога швидше і якмога гладше. Рецепт таким самий і для випадку, коли економіка вже знаходиться у стані рецесії.

Глава 4. Мізес у міжвоєнний період

"Теорія грошей і кредиту" висунула молодого Людвіга фон Мізеса у перші ряди європейських економістів. Наступного, 1913 року він став професором економіки у Віденському Університеті і протягом 20-х і початку 30-х років Мізесові семінари у Відні стали маяком для молодих економістів усієї Європи. У 1926 році Мізес заснував престижний Австрійський Інститут дослідження бізнес-циклу, а у 1928 році він опублікував свою розвинуту теорію бізнес-циклу у "Монетарній стабілізації і циклічній політиці" [6].

Але не зважаючи на славу книги і семінару у Віденському університеті визначні досягнення Мізеса і "Теорії грошей і кредиту" насправді ніколи не були визнані і прийняті економічною професією. Ця відмова підкреслювалося тим фактом, що у Відні Мізес завжди був приват-доцентом, тобто його посада в Університеті була престижна, але неоплачувана[7]. На життя він заробляв посадою економічного радника в Австрійській торговій палаті, яку він займав з 1909 року і до того, як він покинув Австрію у 1934 році. Причини загального несприйняття Мізесових досягнень були, з однієї сторони, пов'язані із проблемами перекладу, але більш глибоко з тим напрямом, який економічна професія почала набирати після Першої світової війни. В замкненому світі англійських і американських вчених жодна праця, не перекладена англійською не мала значного впливу, і трагічно, але "Теорія грошей і кредиту" не з'явилася англійською до 1934 року, коли, як ми побачимо, було вже запізно. Німеччина ніколи не мала традиції нео-класичної економіки. Щодо самої Авcтрії, австрійська школа почала занепадати. Цей занепад символізувався смертю Боьм-Баверка в 1914 році і смертю відійшовшого від справ Менгера незабаром після війни (в 1920 році). Ортодоксальні Бьом-Баверкійці активно противилися вдосконаленням Мізеса і його включенню грошей і бізнес-циклу в австрійський аналіз. Тому для Мізеса було необхідно створити свою власну "нео-австрійську" школу студентів і послідовників.

Мова не була єдиною проблемою в Англії і Сполучених Штатах. За придушливого і домінуючого впливу нео-рікардіанця Альфреда Маршала Англія ніколи не була гостинною до австрійського мислення. І в Сполучених Штатах, де австрійські ідеї отримали міцніший притулок, в роки після Першої світової війни побачили жахливий спад рівня економічного теоретизування. Два провідних "австрійських" економісти Сполучених Штатів, Херберт Дж. Девенпорт із Університету Корнелла і Франк А. Феттер із Прінстонського Університету, обоє перестали робити вклад в економічну теорію до часу Першої світової війни. У цей теоретичний вакуум 20-х зайшли два помилкових і абсолютно не-австрійських економіста, обидва допомогли сформувати "Чикагську школу": Ірвинг Фішер з Єльського Університету із механістичною кількісною теорією і наголосом на бажаності державного маніпулювання грошима і кредитом для росту і стабілізації рівня цін і Френк Х. Найт із Чикаго, із підкресленням бажаності казкової "ідельної конкуренції" і запереченням важливості часового аналізу капіталу чи переваги у часі у визначенні відсоткової ставки.

Більше того, економічний світ так само, як і світ економіки, ставав все більше негостинним до мізесіанських поглядів. Мізес написав свою блискучу "Теорію грошей і кредиту" у час сутінок для світу відносного laissez-faire і золотого стандарту, який превалював перед Першою світовою війною. Невдовзі після війни склалися економічні системи, з якими ми знайомі сьогодні: світ із етатизмом, державним плануванням, інтервенціями, державними декретними грошима, інфляцією і гіперінфляцією, обвалами валют, митами і контролями обміних курсів.

Людвіг фон Мізес відреагував на затемнення в економічному світі навколо себе життям повним сміливості і особистої послідовності. Ніколи Людвіг фон Мізес не пригнувся під вітром перемін, який він вважав недоброзичливим і згубним. Ані зміни в політичній економіці, ані в дисципліні економіки не змусили його відхилитися хоча б на йоту від переслідування і поширення правди як він її розумів. Вшановуючи Мізеса, французський економіст і помітний адвокат золотого стандарту, Жак Руеф, згадуючи Мізесову "непоступливість", слушно пише:

Із неослабленим ентузіазмом і з безстрашною мужністю і вірою, він (Мізес) ніколи не переставав спростовувати помилкові аргументи і неправди, які пропонувалися, щоб виправдати більшість нових інституцій. Він показав, в найбільш буквальному значенні слова, що ці інституції, заявляючи, що будуть докладати зусиль до покращення людського добробуту, були безпосередніми джерелами труднощів і страждань і насамкінець причиною конфліктів, війн і поневолення.

Жодні винагороди не могли відвернути його навіть в найменшій мірі із обраного непростого щляху, на який його направив його гострий розум. В іраціональності нашої ери він залишився людиною чистого розуму.

Ті, хто його чув, завжди були вражені незаперечністю його роздумів у тих областях, в які вони, у своїй людській боязливості, не посміли б ступити[8].

Глава 5. Мізес про економічні розрахунки і соціалізм

Австрійська економіка завжди, навіть не виражаючи прямо, надавала перевагу вільноринковій політиці, але у тихому і відносно вільному світі пізнього дев'ятнадцятого століття австрійці ніколи не турбувалися, щоб розробити чіткий аналіз свободи або урядових інтервенцій. В середовищі посилюючогося етатизму і соціалізму Людвіг фон Мізес, продовжуючи розробляти свою теорію бізнес-циклів, також звернув свою увагу на аналіз економіки урядових інтервенцій і планування. Його стаття в журналі 1920 року "Економічні обчислення у соціалістичному господарстві"[9] була блокбастером, вперше демонструючи, що соціалізм був нежиттєздатною системою для індустріальної економіки, позаяк Мізес показав, що соціалістична економіка, абсолютно позбавлена цінової системи вільного ринку, не може раціонально розраховувати чи направляти фактори виробництва для виконання найбільш необхідних завдань. Хоча знову ж таки не перекладена англійською до 1934 року, Мізесова демонстрація мала величезний вплив на європейських соціалістів, які десятиліттями намагалися спростувати Мізеса і виробити працюючу модель для соціалістичного планування. Мізес включив своє ідеї в вичерпну критику соціалізму, "Соціалізм" [10] (1922). До того часу, як Мізесова нищівна критика соціалізму була перекладена, світові американської економісти казали, що польський соціаліст Оскар Ланге "спростував" Мізеса і соціалісти відпочивали не потурбувавшись прочитати самі Мізесові роботи. Зростаючі і набуваючі відомості провали комуністичного планування у Росії і Східній Європі, в цих все більше індустріалізованих економіках, після Другої світової війни надали драматичне підтвердження Мізесових ідей, хоча сама демонстрація Мізеса і досі зручно облишена в стороні.

Якщо соціалізм не може працювати, тоді не можуть працювати і окремі акти інтервенції у ринок, які Мізес охрестив "інтервенціоналізмом". В серії статей протягом 1920-х Мізес критикував і закликав відмовитися від ряду етатистських економічних мір. Ці статті були зібрані у "Kritik des Interventionismus" [11] (1929). Якщо ані соціалізм, ані інтервенціоналізм нежиттєздатні, тоді ми залишаємося із лібералізмом "laissez-faire" або економікою вільного ринку, і Мізес розширив свій аналіз достоїнств класичного лібералізму в своєму значному "Liberalismus" [12] (1927). В "Liberalismus" Мізес показав тісний взаємозв’язок між міжнаціональним миром, громадськими свободами і вільноринковою економікою.

Глава 6. Мізес про методологію економіки

У 20-х роках Мізес став видатним критиком етатизму і соціалізму, борцем за laissez-faire і вільноринкову економіку. Але цього було недостатньо для його надзвичайно креативного і плідного розуму, оскільки Мізес бачив економічну теорію як таку, навіть в її австрійській формі, не достатньо систематизованою, ані такою, що виробила свої власні методологічні засади. Більше того, він зрозумів, що економіка все більше і більше підпадала під чари нових хибних методологій: зокрема "інституціоналізму", який по суті відкидав усю економіку, і "позитивізму", який усе з більшими обертами направляючи хибним шляхом намагався побудувати економічну теорію на тій же основі, що і природничі науки. Класики і старші австрійці побудували економіку на належній методології, але окремі їх ідеї щодо методології часто були випадковими і несистематичними, і отже вони не запровадили методологію окремо і вичерпно настільки, щоб вистояти проти шаленої атаки позитивізму чи інституціоналізму.

Мізес продовжував виковувати філософський фундамент і методологію економіки, таким чином завершуючи і систематизуючи методи австрійської школи. Вони вперше були розроблені в його "Епістемологічних проблеми економіки" [13] (1933) (перекладеній значно пізніше в 1960 році). Після Другої світової війни, коли інституціоналізм поступово відійшов на задній план, позитивізм, на превеликий жаль, повністю охопив економічну професію. Мізес далі розробив свою методологію і спростував позитивізм в своїй "Теорії і історії" [14] (1957) і "Остаточних основах економічної науки" [15] (1962). Мізес зокрема виступав проти позитивістського методу, який розглядає людей, як фізика розглядає камені чи атоми. Для позитивіста функція економічної теорії - спостерігати за числовими, статистичними закономірностями в людській поведінці і потім придумувати закони, які можуть бути використаними, щоб "передбачити" і "підтвердити" подальші статистичні дані. Звичайно, позитивістський метод унікально підходить для переконання, що економікою керують і планують "соціальні інженери", які поводяться із людьми так, наче вони неживі фізичні об’єкти. Як пише Мізес в передмові "Епістемологічних проблемах", "науковий" підхід буде

...вивчати поведінку людей відповідно до тих методів, до яких звертається ньютонівська фізика у вивченні маси і руху. На основі цього проголошеного "позитивного" підходу до проблем людства, вони планують розробити "соціальну інженерію", нову техніку, яка дозволить "економічному царю" планового суспільства майбутнього так впливати на живих людей, як технологія дозволяє інженеру впливати не неживі матеріали (стр. v.).

Мізес розробив свою контрастуючу методологію, яку він назвав "праксеологією" або загальною теорією людської діяльності, із двох джерел: (1) дедуктивного, логічного, індивідуалістичного аналізу класичних і австрійських економістів; і (2) філософії історії "Південно-Західної німецької школи" зламу двадцятого століття, особливо Ріккерта, Дильтея, Віндельбанда і друга Мізеса, Макса Вебера. По суті, Мізесіанська праксеологія грунтується на діючій людині: на тому, що окрема людська істота не камінь чи атом, що "рухається" у відповідності із чисельно вимірюваними фізичними законами, а така, що має внутрішні наміри, мету або ціль, які вона намагається досягнути, і ідеї про те, як себе вести, щоб їх досягнути. Простіше кажучи, Мізес, на відміну від позитивістів, підтверджує первинний факт людської свідомості - розуму людини, який приймає цілі і намагається досягти їх через діяльність. Існування такої діяльності виявлено через самоспостереження так само, як і через спостереження за людьми у їхній діяльності. Так як люди використовують свою свободу волі, щоб діяти у світі, їх результуюча поведінка ніколи не може бути кодифікована у чисельні історичні "закони". Отже, це марний і хибний шлях для економістів намагатися прийти до передбачуваних статистичних законів і співвідношень для людської діяльності. Кожна подія, кожна дія в людській історії інакша і унікальна і є результатом вільно діючих і взаємодіючих осіб, отже, не може бути жодних статистичних передбачень чи "підтверджень" економічних теорій.

Якщо праксеологія показує, що людська діяльність не може бути розфасована у чисельні закони, як тоді може існувати наукова економіка? Мізес відповідає, що економічна наука, як наука людської діяльності, має бути і є дуже відмінною від позитивістської моделі фізики. Позаяк, як показали класичні і австрійські економісти, економіка може почати із фундаменту, закладеному на дуже невеликому числі явно правдивих і очевидних аксіом, аксіом, до яких прийшли шляхом самоспостереження самої природи і суті людської діяльності. Із цих аксіом ми можемо вивести їх логічні висновки як істини економіки. Наприклад, фундаментальна аксіома існування самої людської діяльності: індивід має цілі, діє, щоб досягти їх, діє неодмінно в часовому розрізі, приймає порядкові шкали вподобань і так далі.

Хоча неперекладені того часу, коли Друга світова війна вже була позаду, Мізесові ідеї щодо методології були привнесені в англомовний світ в дуже розбавленій формі його студентом і тогочасним послідовником, молодим англійським економістом, Лайонелом Роббінсом. Роббінсів "Есей про природу і значущість економічної науки" (1932), в якому автор визнає його "особливу завдяку" Мізесу, був визнаний на багато років в Англії і Сполучених Штатах як видатна робота із методології економіки. Але Роббінсове підкреслення того, що суть економіки як вчення про залучення обмежених засобів для альтернативних цілей, було сильно спрощеною і розбавленою формою праксеології. Там не вистачало Мізесового глибокого розуміння природи дедуктивного методу і різниці між економічною теорією і теорією людської історії. Як результат, і за відсутності перекладів власних робіт Мізеса в цій області, Роббінсова робота була недостатньою для того, щоб чинити опір наростаючій хвилі позитивізму.

Глава 7. Мізес і "Людська діяльність"

Було надзвичайно корисно сформулювати вірну методологію для економічної науки, зовсім іншою річчю, і значно важчою задачею, було, використовуючи цей метод, побудувати на цьому фундаменті дійсно економіку, ціле тіло економічного аналізу. За звичних умов вважалося б неможливим очікувати від однієї людини виконання обидвох задач: виробити методологію і потім розробити цілу систему економіки на цьому фундаменті. Беручи до уваги Мізесовий послужний список робіт і досягнень, було б неймовірно очікувати від самого Мізеса здійснення цієї надзвичайно важкої і громіздкої задачі. І, тим не менше, Людвіг фон Мізес, ізольований і на самоті, покинутий майже усіма своїми власними послідовниками, в Женеві, у вигнані від австрійських фашистів, в час, коли світ і його колеги облишили його ідеї, методи і принципи, зробив це. В 1940 році він видав своє звитяжне і монументальне досягнення, Nationaliökonomie, працю, яка, тим не менше, була відразу забута посеред хвилювань розірваної війною Європи. На щастя, Nationaliökonomie була розширена і перероблена на англійську в 1949 році як "Людська діяльність" [16]. Те, що Мізес зміг видати "Людську діяльність" взагалі видатне досягнення; те, що він зміг зробити це за таких абсолютно несприятливих умов робить його досягнення ще біль надихаючим і неймовірним.

"Людська діяльність" - це ВОНО, це економічне ціле, розроблене із грунтовних праксеологічних аксіом, повність засноване на аналізі діючої людини, цілеспрямованої людини під час її діяльності в реальному світі. Це економіка, розроблена як дедуктивна дисципліна, сплетена із логічних наслідків існування людської діяльності. Для даного автора, який мав привілей читати книгу одразу після публікації, вона була працею, яка змінила напрям його життя і ідей. Позаяк в ній була сформована система економічної думки, про яку дехто з нас мріяв і не думав, що її можна досягти: економічна наука, цілісна і раціональна, економіка, яка мала бути, але якої до того не існувало. Економіка, зроблена можливою завдяки "Людській діяльність".

Значущість Мізесового досягнення може також бути зрозумілою з того факту, що "Людська діяльність" не лише була першим загальним трактатом з економіки в австрійській традиції з часів Першої світової війни, вона була першим таким загальним трактатом у будь-якій традиції. Позаяк після Першої світової війни, економіка стала все більше фрагментованою, розбитою на шматки і частини неінтегрованого аналізу, і з часів передвоєнних робіт таких визначних людей як Феттер, Кларк, Тауссіг і Бьом-Баверк, економісти припинили презентувати свою дисципліну як послідовне, інтегроване ціле. Єдині автори, які сьогодні намагаються презентувати загальну картину предмету - це автори загальних підручників: які лише показують своєю недостатністю послідовності той нещасний стан, якого досягла економіка. Але зараз "Людська діяльність" показала дорогу із цього болота непослідовності.

Небагато можна додати про "Людську діяльність", хіба що вказати декілька із багатьох детальних долучень до великого кодексу економіки. Незважаючи на відкриття Бьом-Баверком і наголос на перевазі у часі як основі для відсотку, він сам не закінчив повністю побудову своїх теорій на цьому фундаменті і залишив проблему переваги заплутаною. Френк А. Феттер покращив і вдосконалив його теорію і встановив чисте пояснення відсотку з позицій переваги у часі у своїх важливих, але неприйнятих роботах у перших двох десятиліттях двадцятого століття. Феттерове бачення економічної системи по суті було таким, що корисність споживача і попит встановлюють споживацькі ціни на товари, що індивідуальні фактори заслуговують свою граничну корисність і тоді із всіх надходжень повернення вираховують ставку відсотка чи перевагу у часі і кредитор або капіталіст заробляє цей вирахування. Мізес відродив Феттерове забуте вирішення, показавши навіть далі, що перевага у часі є необхідною праксеологічною категорією людської діяльності, і інтегрував Феттерову теорію відсотку із Боьм-Баверковою теорією капіталу і зі своєю власною теорією бізнес-циклу.

Мізес також надав дуже необхідну методологічну критику нині модних математичних і статистичних методів в економіці, систему, що походить від швейцарського нео-класициста Леона Вальраса, і метедології, що має все, крім зрозумілої мови чи логіки економічної теорії. Продовжуючи в чітко анти-математичній традиції класичних економістів і австрійців (багато з яких були грунтовно освічені в математиці), Мізес вказав, що математичні рівняння корисні лише в описі позачасової, статичної казкової країни "загальної рівноваги". Як тільки особа залишає цю нірвану і аналізує індивідів, що діють в реальному світі, світі часу і очікувань, надій і помилок, тоді математика стає не тільки позбавленою користі, а надзвичайно оманливою. Він показав, що саме використання математики в економіці - частина позитивістської помилки, згідно якої люди розглядаються як камені і від того йдуть переконання, що, як у фізиці, людські дії можуть якось бути виміряні із математичною точністю, як у розрахунку руху ракети в польоті. Більше того, так як індивідуальні агенти можуть лише бачити і оцінювати в термінах самостійних різниць, використання диференціального числення з його припущенням нескінченно малих чисельних змін винятково неприйнятне в науці людської діяльності.

Використання математичних "функцій" також означає, що всі події на ринку "взаємно визначаються", позаяк у математиці, якщо x - функція від y, то y в тій же мірі функція від x. Така методологія "взаємного визначення" має бути абсолютно легітимною в предметі фізики, де немає унікального причинного агента. Але у сфері людської діяльності, є причинний агент, "єдина" причина: намірена дія конкретної особи. Тому австрійська економіка показує, що причина йде, наприклад, від споживацького попиту до цінових факторів виробництва, і в жодному разі не навпаки.

Так само модний "економетричний" метод, який намагається інтегрувати статистичні події і математику подвійно хибний, позаяк будь-яке використання статистики, щоб прийти до передбачуваних законів, припускає, що в аналізі індивідуальних дій як у фізиці хтось може відкрити підтверджувані константи, незмінні чисельні закони. І тим не менше, як наголошує Мізес, ніхто ніколи не відкрив жодної чисельної константи у людській поведінці і ніхто, скоріше всього, і не відкриє, зважаючи на свободу волі, притаманну кожному індивіду. Із цієї хиби також виходить нинішня манія "наукового" економічного передбачення, і Мізес гостро показує фундаментальну хибність цього столітнього, але невиліковного марного прагнення. Жалюгідний досягнення економічних передбачень за останні декілька років, незважаючи на використання високошвидкісних комп’ютерів і начебто складних економетричних "моделей", ніщо інше як ще одне підтвердження однієї із безлічі ідей, які висунув Людвіг фон Мізес.

На жаль, у міжвоєнний період лише один аспект Мізесіанскьої економіки, окрім частки його методології, просочився і англомовний світ. На основі своєї теорії бізнес-циклу Мізес передбачив депресію у час коли в "Нову Еру" 20-х років більшість економістів, включаючи Ірвінга Фішера, проголосили майбутнє безмежного процвітання, забезпечене маніпуляціями урядових центральних банків. Коли вдарила Велика Депресія відчувся живий інтерес, особливо в Англії, до Мізесової теорії бізнес-циклу. Цей інтерес був далі запалений переїздом до Лондонської школи економіки видатного послідовника Мізеса, Фрідріха А. фон Хаєка, чий власний розвиток Мізесової теорії бізнес-циклу був швидко перекладений на англійську на початку 30-х років. Протягом цього періоду Хаєковий семінар в Лондонській школі вмпутив багатьох теоретиків австрійського циклу, включаючи Джона Р. Хікса, Абба П. Лернера, Людвіга М. Лахманна і Ніколаса Кальдора, і такі англійські послідовники Мізеса, як Лайонел Роббінс і Фредерік Бенем опублікували перекладене Мізесіанське пояснення Великої Депресії. А в 1934 році Роббінс завідував довгоочікуваним перекладом Мізесової "Теорії грошей і кредиту". В 1931 році, Мізес опублікував свій аналіз депресії в нещодавно перекладеному "Die Ursachen der Wirtschaftskrise" [17]. Складалося враження, що в першій половині 30-х років Мізесіанська теорія бізнес-циклу змете противників, і якби це трапилося, решта Мізесіанської економіки не залишилася б без уваги.

Америка повільніше приймала австрійську теорію, але величезний вплив англійської економіки на Сполучені Штати забезпечив поширення Мізесової теорії циклів також і в цій країні. Готфрід фон Хаберлер надав перший виклад теорії циклів Мізеса-Хайека в Сполучених Штатах [18] і невдовзі набираючий вагу економіст Елвін Хансен схилився до прийняття австрійської доктрини. Окрім теорії циклу, австрійська теорія капіталу і відсотку була відроджена в помітній серії статей Хаєка, Махлапа і молодого економіста Кеннета Боулдінга в американських журналах.

Все більше здавалося, що австрійська економіка буде хвилею майбутнього, і що Людвіг фон Мізес нарешті отримає визнання, яке він так давно заслужив і ніколи не отримав. Але перед самою перемогою втрутилася трагедія у формі відомої Кейнсіанської революції. Із публікацією його "Загальної теорії зайнятості, відсотку і грошей" (1936) Джон Мейнард Кейнс сплів і започаткував нове виправдання і раціоналізацію інфляції і державні дефіцити охопили економічний світ як степова пожежа. До Кейнса економісти створювали непопулярний бастіон проти інфляції і дефіцитних витрат, але зараз, із Кейнсом, озброєні його заплутано неясним і квазі-математичним жаргоном, економісти могли пуститися в популярну і прибуткову коаліцію з політиками і урядами, яким не терпілося розширити свій вплив і могутність. Кейнсіанська економіка була гарно викроєна, щоб слугувати інтелектуальною бронею для сучасної соціальної держави, для інтервенціоналізму і етатизму величезного і безкрайнього масштабу.

Як часто трапляється в історії соціальних наук, кейнсіанці не потурбувалися спростувати Мізесіанську теорію; остання була просто забута, відметена напливом влучно названим Кейнсіанською Революцією. Мізесова теорія циклу, як і решта австрійської економіки, була просто вилита у Орвелівську "діру пам’яті", від того часу загублена для економістів і для світу. Можливо, один найбільш трагічний аспект із цього масивного забуття був відхід Мізесових найбільш здібних послідовників, поспіх до кейнсіанства не тільки Хаєкових англійських студентів, Хансена, який невдовзі став провідним американським кейнсіанцем, але і австрійців, які були краще обізнані і які швидко залишили Австрію, щоб прийняти високі академічні посади в Сполучених Штатах, щоб утворити помірковане крило кейнсіанської економіки. Після блискучої перспективи 20-х і 30-х, лише Хаєк і менш відомий Лахманн лишилися відданими і незаплямованими. Поміж такої ізоляції ці залишки заслужених високих надій Людвіг фон Мізес спромігся зібрати у велику структуру "Людської діяльності".

Глава 8. Мізес в Америці.

Переслідуваний в своїй рідній Австрії, Людвіг фон Мізес був одним із багатьох помітних європейських емігрантів. Переїхавши спершу до Женеви, Мізес викладав там в Інституті міжнародних відносин та розвитку з 1934 по 1940 роки. Саме в Женеві він одружився зі своєю коханою Магріт Серені-Херцфельд в 1938 році. В 1940 році Мізес приїхав до Сполучених Штатів [18]. Але в той час, як безліч європейських емігрантів соціалістів і комуністів з радістю були прийняті в академічному світі Сполучених Штатів, і в той час, як багато його власних послідовників отримали високі академічні посади, самим Мізесом знехтували. Невтомна і безкомпромісна вірність індивідуалізму в економічному методі, а також в політичній філософії перегородила йому шлях до тих самих академічних кіл, які з гордістю проголошують власний "невпинний пошук правди". Тим не менше, живучи на невеличкі гранти в Нью-Йорку, Мізес спромігся видати в 1944 році дві помітні роботи, написані англійською "Всемогутній уряд" [19] і "Бюрократію" [20]. "Всемогутній уряд" показав, що нацистський режим не був, за модним марксистським аналізом, "найвищою стадією капіталізму", а навпаки був формою тоталітарного соціалізму. "Бюрократія" дала життєво необхідний аналіз критичної різниці між прибутковим управлінням і бюрократичним управлінням і показала, що сумна неефективність бюрократії була властивою і неминучою в будь-якій урядовій діяльності.

Те, що Людвіг фон Мізес ніколи не мав оплачуваної повної університетської посади, було непростимою і ганебною плямою на американському академічному світові. Від 1945 року Мізес був лише запрошеним професором в Аспірантурі Бізнес Адміністрації в Університеті Нью-Йорку. В таких умовах, часто при ставленні університетських адміністраторів як до громадянина другого сорту, віддалений від престижних академічних осередків і оточений в основному пристосуванцями, не здатними розуміти аспірантами з бухобліку чи фінансів підприємства, Людвіг фон Мізес продовжив свої колись відомі щотижневі семінари. Трагічно, із посадою такого сорту, Мізес не міг сподіватися привернути багато впливових молодих вчених-економістів, він не міг сподіватися відтворити блискучий успіх його семінарів у Відні.

Незважаючи на ці сумні і нещасливі обставини, Людвіг фон Мізес вів свій семінар із гордістю і без скарг. Ті з нас, хто познайомився із Мізесом у його період в Університеті Нью-Йорку жодного разу не почули слова гіркоти чи образи із його вуст. У своїй незмінно лагідній і доброзичливій манері Мізес працював, щоб надихнути і стимулювати будь-яку можливу іскру продуктивності в своїх студентів. Кожного тижня потік пропозицій щодо досліджень йшов від нього. Кожна лекція Мізеса була ретельно оздобленою коштовністю, насиченою ідеями, презентуючою обриси усього його економічного бачення. Тим студентам, які сиділи тихо в благоговійному страху, Мізес казав із характерним жартівливим блиском в очах: "Не бійтеся висловитися. Пам’ятайте, щоб ви не сказали по темі і яким би помилковим це не було б, ця річ вже була сказана якимось видатним економістом".

Незважаючи на скрутне становище, в який було поміщено Мізеса, із його семінару вийшла маленька група випускників, щоб пронести австрійську традицію; і більш того, семінар послугував маяком для неформальних студентів по всьому району Нью-Йорк Сіті, які юрбилися щотижня, щоб відвідати семінар Мізеса. Не останньою із його втіх була подорож до місцевого ресторану після семінару із щонайменше блідим віддзеркаленням днів, коли видатний коло Мізеса довго продовжувалося у Віденській кав’ярні. Мізес виливав безперервний потік захоплюючих історій і ідей, і ми добре розуміли, що в цих історіях і в самій аурі і особі Людвіга фон Мізеса ми всі бачили втілення Старого Відня набагато благороднішого і чарівного часу. Ті з нас, хто мав привілей відвідувати його семінар в Університеті Нью-Йорка могли зрозуміти, наскільки великим вчителем і великим економістом був Мізес.

Незважаючи на тодішню ситуацію, Мізес зміг бути одиноким світлом маяком свободи, laissez-faire і австрійської економіки у недоброзичливому світі. Ми бачили, як надзвичайна продуктивність Мізеса неослаблено продовжувась у Новому Світі. І на щастя, було достатньо бажаючих перекласти Мізесові класичні роботи і видавати його нові роботу. Людвіг фон Мізес був фокусним центром лібертаріанського руху післявоєнного періоду в Сполучених Штатах: провідник і нескінченне джерело натхнення для всіх нас. Незважаючи на несприйняття академічним світом, Мізесові публікації майже всі зараз у обігу, і утримуються там зростаючим числом студентів і послідовників. І навіть опираючийся клас академічних економістів в останні роки побачив зростаюче число аспірантів і молодих викладачів, які прийняли австрійську і Мізесіанську традицію.

І не тільки в Сполучених Штатах. Позаяк не так добре відомо, що через своїх студентів і колег Людвіг фон Мізес відігравав провідну роль у поверненні після Другої світової війни від колективізму до, принаймні частково, вільноринкової економіки Західній Європі. В західній Німеччині студент Мізеса віденських часів Вільгельм Рьопке був найбільшим інтелектуальним поштовхом в поверненні від колективізму до відносно вільноринкової економіки. В Італії Президент Луїджі Ейнауді, давній колега Мізеса у вільноринковій економіці відігравав провідну роль у відштовхнені країни від повного соціалізму після війни, і головну роль у поверненні країни до золотого стандарту.

Остаточна данина до нестримного духу Людвіга фон Мізеса стало те, що Людвіг фон Мізес продовжував вести свій семінар в Нью-Йорку щотижня без зупинок до весни 1969 року, коли він вийшов на пенсію, як безсумнівно найстарший активний професор в Сполучених Штатах, жвавий і енергійний у віці 87 років.

Глава 9. Вихід. Надії на майбутнє.

З’являються все більш мірі обнадійливі знаки того, що прижиттєва ізоляція ідей і вкладів Людвіга фон Мізеса стрімко підходить до завершення. Позаяк в останні роки внутрішні протиріччя і катастрофічні наслідки невірного повороту в соціальній науці і в політиці стають все більш очевидними [24]. У Східній Європі загальновідома неспроможність комуністичних урядів планувати свої економіки призвела до зростаючого руху в напрямку вільного ринку. В Сполучених Штатах і західному світі, кейнсіанські і інфляціоністські приписи показують своє сутнісне банкрутство. "Пост-кейнсіанський" уряд Сполучених Штатів безпомічно намагається контролювати здається вже неминучу інфляцію, яка не спиняється навіть під час рецесії, знущаючись таким чином із традиційної економічної мудрості. Провал кейнсіанських політик, поєднаний із очевидними недоліками кейнсіанської теорії, спричиняє ростучу незадоволення з усього кейнсіанського фундаменту. Разючі марнотратство урядових витрат і бюрократичного режиму показують у все яскравішому світлі відомий вислів Кейнса, що неважливо на що уряд витрачає ресурси, на продуктивні активи чи на піраміди. Безпомічний провал міжнародного монетарного порядку змушує пост-кейнсіанські уряди світу маневрувати від однієї кризи до іншої між незадовільними "вирішеннями": вільним обмінним курсом декретних грошей чи фіксованим обмінним курсом, підтриманим курсовим контролем, який завдає шкоди міжнародній торгівлі і інвестиціям.

Кризу кейнсіанства слід розглядати через ширшу призму кризи етатизму і інтервенціоналізму, як в теорії, так і на практиці. В Сполучених Штатах сучасний етатичний "лібералізм" показав свою неспроможність справитися із кризою, яку він створив: з конфліктами військових блоків, фінансуванням, наповненням, персоналом і структурою громадських шкіл, із постійною інфляцією і зростаючим громадським супротивом шкідливим здирницьким податкам. І добробут, і військова політика мілітаристсько-соціальної держави все більше ставляться під питання. В сфері теорії зростає опір ідеї, що елітні "наукові" технократи мають правити нами, неначе ми сировина для їх соціальної інженерії. І ідея, що уряд може і має силою примушувати відстаючі і розвинені країни до штучного "економічного зростання", також піддається більшій критиці.

Коротше кажучи, всюди, у всіх сферах думки і дії сучасний етатизм, з яким Людвіг фон Мізес боровся усе своє життя, піддається збільшеному обстрілу із критики і втрати ілюзій. Але проблема полягає в тому, що світ не може вибороти собі шлях від етатистського полону до того часу, поки він не знайде життєздатну і послідовну альтернативу. Що ми ще не повністю зрозуміли, так це те, що Людвіг фон Мізес пропонує таку альтернативу: що він пропонує вихід із кризи і дилем, що вразили сучасний світ. Протягом усього свого життя, він передбачав і вказував на причини усіх сьогоднішніх ілюзій і викував конструктивний альтернативний шлях для всіх нас. Не дивно, що на 92 рік його визначного життя все більше і більше людей відкривають і приймають його шлях.

В передмові (1962) до англійського перекладу "Вільного і процвітаючого товариства", Мізес написав:

Коли тридцять п’ять років тому я спробував підвести підсумок ідей і принципів соціальної філософії, які колись були відомі під назвою лібералізм, я вдавався втіхам в марній надії, що мій переказ попередить навислу катастрофу, до якої явно йшла політика, прийнята європейськими націями. Все, чого я хотів досягти, це запропонувати маленькій меншості мислячих людей можливість дізнатись щось про цілі класичного лібералізму, і таким чином вимостити дорогу до відродження духу свободи ПІСЛЯ насуваючоїся катастрофи [21].

В своєму вшануванні Мізеса Жак Руеф оголосив:

...Людвіг фон Мізес зберіг основи раціональної економічної науки... Своїми роботами він посіяв зерно відновлення, яке принесе плоди, як тільки люди почнуть надавати більше перевагу теоріям, які правдиві, а не тим теоріям, які приємні. Коли цей день прийде, всі економісти визнають, що Людвіг фон Мізес вартий їх вшанування і вдячності [22].

Знаки вказують на те, що катастрофа і розпад етатизму дійсно веде до такого відновлення і що мисляча меншість, до якої Мізес хотів достукатися, швидко росте. Якщо ми дійсно знаходимося на порозі відродження духу свободи, тоді переродження стане увінчуючим пам’ятником життю і ідеям шляхетної і видатної людини.

Примітки

[1] Див. Carl Menger. "Principles of Economics", trans. James Dingwall and Bert F. Hoselitz (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1950); reprinted 2007 (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute); оригінальне німецьке видання "Grundsätze der Volkswirtschaftslehre" (1871). Див. також Менгерові "Problems of Economics and Sociology", trans. Francis J. Nock (Urbana: University of Illinois Press, 1963); оригінальне німецьке видання "Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen Oekonomie insbesondere" (1883).

[2] Див. тритомник Eugen von Böhm-Bawerk "Capital and Interest": том I: "History and Critique of Interest Theories"; том II: "Positive Theory of Capital"; том III: "Further Essays on Capital and Interest", trans. George D. Huncke and Hans F. Sennholz (Grove City, Penn.: Libertarian Press, 1959); це був перший повний переклад третього і четвертого німецього видання. Німецька назва опуса Бьом-Баверка "Kapital und Kapitalzins" (перше видання першого тому в 1884 і другого тому в 1889; друге видання першого тому в 1900 і другого тому в 1902; третього і повністю і повністю переглянуте в 1914 і частини другого і третього томів в 1909; решту другого і третього томів в 1912; четверте (посмертне) видання першошго, другого і третього томів в 1921.

[3] Див. See Eugen von Böhm-Bawerk "The Ultimate Standard of Value" в "Shorter Classics of Böhm-Bawerk" (Grove City, Penn.: Libertarian Press, 1962).

[4] Див. Böhm-Bawerk "Capital and Interest", том II "Positive Theory of Capital" ст. 1–118.

[5]"Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit", перекладена Х.Е.Бетсоном в 1934 році; перевидана у 1953 році і збільшена есеєм "Monetary Reconstruction," Yale University Press, New Haven, CT; більше не вилдається. Перевидана у 1971 році Foundation for Economic Education, Inc., Irvington-on-Hudson, NY. Перевидана у 1981 році Liberty Press/Liberty Classics, Indianapolis, IN 46250, з передмовою Мюррея Ротбарда.

[6]"Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik", англійський переклад Беттіни Бієн Грейвс (під редакцією Персі Л. Грейвса, мол.), "Monetary Stabilization and Cyclical Policy" у "On the Manipulation of Money and Credit" (Free Market Books, Dobbs Ferry, NY, 1978), сторінки 57–171.

[7] Він отримувава невелику плану безпосередньо від студентів.

[8] Jacques Rueff, "The Intransigence of Ludwig von Mises," у "On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises"; Mary Sennholz, editor (D. Van Nostrand, Inc., Princeton, NJ, 1956), сторінки 15–16.

[9] "Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen" у "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 47:стр.86–121, 1920–1921 рр. Англійський переклад C. Адлера (сторінки 87-130) у "Collectivist Economic Planning: Critical Studies of the Possibilities of Socialism", за редакцією Ф.А.Хаєка; G. Routledge & Sons, Ltd., London, 1935 р.

[10] Людвіг фон Мізес "Socialism: An Economic and Sociological Analysis" (німецькі видання: 1922 р., 1932 р.; анлійський переклад Дж. Кахейна, 1936 р.; редакція, доповнена епілогом і "Planned Chaos", 1951 р.); Jonathan Cape, London, 1969 р. Перевидана в 1981 р. Liberty Press/Liberty Classics, Indianapolis, IN 46250.

[11] Людвіг фон Мізес "A Critique of Interventionism", англійський переклад Ханса Ф. Сенхольца (Arlington House, New Rochelle, NY, 1977 р.). Оригінальне німецьке видання 1976 р. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, Germany, із передмовою Ф.А.Хаєка.

[12] Англійський переклад Ральфа Райко (редактор Артур Годдрарт): видавництво 1978 р. "Liberalism: A Socio-Economic Exposition" (Sheed Andrews and McMeel, Inc., Mission, KS); видавництво 1962 р. "The Free and Prosperous Commonwealth" (D. Van Nostrand Company. Inc., Princeton, NJ) не видається.

[13] Людвіг фон Мізес "Grundprobleme der Nationalökonomie"; " Epistemological Problems of Economics", переклад Джорджа Рейзмана; D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, NJ, 1960 р.; не видається.

[14] Людвіг фон Мізес "Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution"; Arlington House, New Rochelle, NY, 1969 р., 1976 р., 1978 р. Перевидана у 1985 р. the Ludwig von Mises Institute, Auburn University, AL.

[15] Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method, D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, NJ, 1962; out of print. Second edition in 1978 by Sheed Andrews & McMeel, Inc., Mission, KS 66202.

[16] Людвіг фон Мізес "Human Action: A Treatise on Economics" 1949 р., 1963 р.; третє виправлене видання Henry Regnery Company, Chicago, 1966 р., 907 сторінок.

[17] Переклад Беттіни Бієн Грейвс, "The Causes of the Economic Crises," in Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit, Free Market Books, Dobbs Ferry, NY, 1978.

[18] Це досі одни з найкращих коротких вступів до Мізесіанського аналізу циклу. Див. Gottfried von Haberler, "Money and the Business Cycle," у The Austrian Theory of the Trade Cycle and Other Essays (New York: Center for Libertarian Studies, September 1978), pages 7–20.

[19] See Ludwig von Mises, Notes and Recollection, Libertarian Press, Grove City, PA 16127, U.S.A., 1978.

[20] Ludwig von Mises, Omnipotent Governent: The Rise of the Total State and Total War (1944). Libertarian Press, Grove City, PA 16127, 1985.

[21] Ludwig von Mises, Bureaucracy (1944). Libertarian Press, Grove City, PA 16127, 1983.

[22] For a philosophical interpretation of the widespread rejection and neglect of Ludwig von Mises, see Murray N. Rothbard, "'Ludwig von Mises and the Paradigm for Our Age." Modern Age (Fall, 1971), pp. 370–79.

[23] Ludwig von Mises, The Free and Prosperous Commonwealth: An Exposition of the Ideas of Classical Liberalism; translated by Ralph Raico, (D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, NJ, 1962), pages vi–vii.

[24] Jacques Rueff, "The Intransigence of Ludwig von Mises," in On Freedom and Free Enterprise, edited by Mary Sennholz (D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, NJ, 1956), page 16.

Публікується з дозволу Інституту Мізеса.

Коментувати у блозі