07
Nov
Alex Martynov   
Неможливість використання капіталістичних механізмів при соціалізмі

Завершення статті Людвіга фон Мізеса "Економічні обчислення в соціалістичному господарстві". Аналіз поглядів Отто Бауера і Леніна: гроші, банки, обчислення в межах соціалістичних комун.

"Новітня соціалістична доктрина та проблема економічних обчислень" і "Висновки"


blog comments powered by Disqus